LEDs i Politges

Els LEDs s'utilitzen per a senyalitzar el funcionament del sistema

El LED verd de l'esquerra s'encén quan la vagoneta de l'esquerra està baixant.

El LED verd de la dreta s'encén quan la vagoneta de la dreta està baixant.

El LED groc s'encén

  • Fix quan el motor està aturat, esperant a que pugin i baixin els passatgers
  • Intermitent quan ja ha transcorregut el temps de seguretat sense activitat de pujada ni baixada, i el sistema està funcionant en manual, i per tant està esperant la conformitat de marxa de l'operador (via sonda de so). Simultàniament, el brunzidor, estarà sonant de forma intermitent
El LED vermell s'encén 
  • Fix quan hi ha un error (una alarma). Simultàniament, el brunzidor, estarà sonant de forma contínua

  • Intermitent quan l'alarma s'ha subsanat, però s'està pendent de la conformitat de marxa (sonda de so). Simultàniament, el brunzidor, estarà sonant de forma intermitent


Les Politges serveixen per a transmetre el moviment del motor a les vagonetes. La politja central està solidària amb l'eix del motor