Mòduls dels SADEX (Dreta)

Aquests 4 mòduls del SADEX corresponen a les posicions C, D, G i H

C - Temperatura

Sonda de temperatura que simula el tèrmic del motor

D - Relés

1 - Bombeta Sonda Llum (Cèl·lula Fotoelèctrica)

G - Motors

1 - Motor del Funicular

H - Display

 z - Brunzidor