Mòduls dels SADEX (Esquerra)

Aquests 4 mòduls del SADEX corresponen a les posicions A, B, E i F

A - Lluminositat

Sonda de llum que simula la cèl·lula fotoelèctrica

B - So

Sonda de so, per a rebre conformitats de marxa

E - Entrades Digitals

1 - Aturada Emergència
2 - Aturada Normal
3 - Final de Cursa Esquerra
4 - Final de Cursa Dreta
5 - Inici de Moviment Baixa Esquerra (si els dos vagons estan  entremig)
6 - Inici de Moviment Baixa Dreta (si els dos vagons estan  entremig)
7 - Funcionament 
        1 - Automàtic
        0 - Manual 
8 - Lliure

F - Sortides Digitals

1 - Led baixa vagó Esquerra
2 - Led Espera
3 - Led Error
4 - Led baixa vagó Dreta
5 - Brunzidor
6 - Lliure
7 - Lliure
8 - Lliure