Sonda de Llum (Cèl·lula Fotoelèctrica)

La Sonda de LLum s'utilitza per a simular una Cèl·lula Fotoelèctrica que detecti el pas de persones, tant d'entrada com de sortida del funicular

Un únic detector engloba tant la vagoneta de la dreta com la de l'esquerra

Quan ha de funcionar, el sistema encén la bombeta que hi ha al damunt de la sonda, i llavors el programa ha d'estar controlant el pas de persones, que la lluminositat sigui menor a un valor establert com a mínim . Aquest valor llindar es parametritzable, en el moment de posar en marxa el programa