A aquests tipus d'animals els anomenem animals socials.

Dins aquestes societats existeixen unes jerarquies. Correspon a la reina liderar l'eixam que, en el cas de les abelles, és format per una reina, uns abellots i moltes abelles obreres.

Les abelles, igual que d'altres insectes, viuen agrupades formant organitzacions que els hi permeten repartir les tasques encomanades a cada un dels individus.