Fibló:
És l'arma de defensa de les abelles.
Si algú les molesta, ataquen a l'animal o persona clavant-li el fibló que conté verí al seu interior.
Una vegada han clavat el fibló, moren.
Si alguna vegada ens pica una abella, hem de treure tot seguit el fibló. D'aquesta manera evitarem que tot el verí entri al nostre organisme.

Els dos primers dies neteja cel·les i escalfa les cries.
Del tercer al cinquè dia alimenta larves velles.
Del sisè a l'onzè, alimenta larves joves.
Producció de cera, construcció de bresques i transportar aliments són les que li corresponen del dotzè al dissetè.
Del divuitè al vint-i-unè, fa guardia a la piquera.
Del vint-i-dosè fins a la mort es dedica a volar fins a les flors per pol·linitzar-les i a la vegada recollir pol·len, nèctar, pròpolis i aigua i transportar-ho fins al rusc o arna.

Les abelles són uns insectes que viuen en societat formant eixams. Els eixams els composen aproximadament unes cinquanta mil abelles. En un eixam hi podem trobar una reina (la femella) que, junt amb uns quants abellots (els mascles), és l'encarregada de la reproducció i, moltíssimes obreres (també femelles, però que no tenen la capacitat de reproduir-se) que són les encarregades de fer tota la resta de tasques que requereix la seva societat.

L'apicultor agafa els eixams i els diposita dintre d'unes caixes formant un rusc. Cuida d'elles i s'aprofita del seu treball recol·lectant la mel i d'altres productes que elaboren aquests insectes i que nosaltres consumim.

En els diferents apartats de la WEB vaig explicant tot aquest complex i interessant món, tant de les abelles com dels apicultors, que us invito a conèixer.

 

Comencem per conèixer com són les abelles.
Són uns insectes i per tant tenen les característiques pròpies.
Colors predominants: tons de color groc i marró.
Tenen tres parts: cap, tòrax i abdomen.
Dues antenes, sis potes, dos ulls, dues ales i un fibló per defensar-se.

Passa el ratolí sobre les fotos per descobrir i conèixer les seves parts: