En un rusc, quan neixen noves reines, la reina vella i la meitat de les obreres marxen i formen un nou eixam. En aquest trasllat i formació del nou rusc, les podem localitzar en qualsevol lloc.

Una reina, uns abellots i moltíssimes obreres formen un eixam.

Un eixam pot estar a l'interior d'una caixa que l'apicultor prepara expressament (rusc) o pot estar solt pel camp, a la soca d'un arbre, en alguna cavitat o simplement posat en una rama o racó d'una casa.

Eixam en forma de bola.
Eixam penjat a un sostre al voltant d'uns quadres.
Eixam penjat a la rama d'una olivera.