Passeu el ratolí per sobre les zones pintades de la foto i descubrireu quin tipus de cel·la de cria són.

Observeu cel·les que contenen larves (de color blanc). Les cel·les tapades contenen les nimfes que s'estan transformant en abelles (metamorfosi).

En aquesta foto podeu observar una abella que ja ha completat el procès de la metamorfosi i ha foradat la tapa per poder sortir.

Una cel·la d'on ha nascut una reina. Es pot observar que és més gran i sobresurt de les altres.

Dues cel·les de reina, unes d'abellots (part esquerra, una mica més abultades) i a la part inferior dreta cel·les d'abella obrera.

Foto de l'esquerra, cel·la oberta de reina on es pot observar la gelea reial que conté per alimentar-la durant el procés a més de la petita larva en una fase inicial del seu desenvolupament.

Detall de la larva de la reina.

Una fase més avançada del desenvolupament de la reina. Al fons de la cel·la podeu observar la gelea reial.

La reina pon els ous a l'interior de les cel·les

Cel·la de cria de reina

L'encarregada de pondre els ous dins les cel·les és la reina. Pon un ou dintre de cada una.

Passats uns tres dies neixen les larves, que creixen dins les cel·les alimentades amb aigua, mel i pol·len que les obreres han posat a dintre.

Quan la larva ja ha arribat a ocupar tota la cel·la, les obreres tapen amb cera el forat i la larva es transforma durant el transcurs d'una setmana, passant primer de larva a nimfa i desprès de nimfa a abella.

Transcorregut aquest temps, forada la tapa i surt a fora de la cel·la.

Cel·les de cria d'abella obrera
Cel·les de cria d'abellot

 

 

 

 

L'ou que ha de donar lloc a una futura reina es dipositat i es desenvolupa en una cel·la feta especialment per a l'ocasió i, a més, l'aliment que les abelles dipositen a l'interior és gelea reial, un preparat fet particularment per a la futura reina.

Els ous destinats a ser futurs abellots són dipositats també en unes cel·les especials. La seva alimentació és la mateixa que la de les futures abelles obreres.