Antic llibre, propietat de la família Múria, que recull dades referents a l'apicultura al Perelló.

Ferro utilitzat per marcar amb una senyal les caixes que pertanyien a un mateix apicultor.

Cistell per capturar eixams. Es posava a sobre l'eixam o si aquest estava en un arbre, es feia caure a dintre el cistell.

Ganxos utilitzats per fer caure els eixams dels arbres a dintre el cistell.

Començarem per observar uns ruscs antics de suro i altres de canya folrada de fang que ja han passat a la història.

Utensili que s'utilitzava per transportar els ruscs a sobre les cavalleries.