Les caixes que contenen els ruscs que pertanyen a un mateix apicultor, es situen al camp en llocs determinats formant sitis, que són agrupaments de caixes.
Aquests sitis es situen en llocs estratègics per facilitar a les abelles la recol·lecció del nèctar de les flors.

El tenir aquestes agrupacions permet l'apicultor treballar d'una manera més còmoda a l'hora de vigilar, tenir cura de les abelles o recollir els fruits del seu treball.