http://www.horsesport.org/

 
 


                


              
            
             

                    

És un esport:

Format per un binomi entre l’home i el cavall. Existeix una col·laboració entre la persona que condueix a l’animal a realitzar els moviments necessaris per completar els recorreguts.

On existeixen tres especialitas esportives en aquest esport: la doma, el concurs complet i els salts d’obstacles.

On totes les seves proves són mixtes i a on la participació és indiferent, tant poden ser homes i/o dones.

En el qual la competició es desenvolupa a l’aire lliure i la participació es alternativa. Cada modalitat esportiva requereix d’un escenari propi. Al combinar el concurs complet tres proves, requereix de tres escenaris acodicionats diferents.

Que es valora per punts encara que en algunes proves, el salt d’obstacles i part del concurs complet, els temps en realitzar els recorreguts condicionen els resultats.

On les proves per equips, són el resultat de la suma dels resultats individuals de tres dels quatre genets de la delegació corresponent.

Amb presència d’un animal: el cavall.

Que necessita d’elements propis tant pel genet com per als cavall. Un casc o barret acompanya en l’equipació del genet.

La presència olímpica d’aquest esport ha estat de 22 aparicions olímpiques. Sens dubte és l’esport més car del programa olímpic.

  

És un esport que esta format per tres proves ben diferents, on els objectius també són diferents: doma, salts d’obstacles i concurs complet.
Els recorreguts sempre són realitzats a cavall.
En la doma el genet ha de guiar al cavall per a la realització d’una sèrie d’exercicis que demostrin la compenetració entre el binomi: persona i animal. Els jutges determinen la puntuació final obtinguda, que proclama al guanyador qui més punts acumula.

En la prova de salt d’obstacles, el genet guia al cavall per un recorregut on han de franquejar uns obstacles. Qui menys punts acumuli serà el guanyador, per haver enderrocar menys obstacles i haver realitzat el recorregut en menys temps.

Tant la prova de doma com la de salt es realitzen en dos tandes.

En la prova del concurs complet, es realitza una combinació de tres proves: doma, salt d’obstacles i prova de fons. Cada prova es fa en diferents dies, per això es també denominada “prova dels tres dies”. Cada dia es monta al mateix cavall i guanya la competició qui menys punts ha acumulat.
La competició per equips es realitza a partir de la mateixa prova individual.

En la doma i el salt d’obstacles, la competició per equips es realitza sense tenir en compte la competició individual. Els resultats dels tres millors genets en les dos tandes són sumats i guanya en doma qui més punts té i en salt d’obstacles qui menys punts aconsegueix.


 
Els cavalls han estat utilitzats per l’home per a diferents activitas: transport, la guerra, treballs, la caça. L’home i el cavall han estat sempre associats.

Als Jocs de l’Antiguitat es celebraven competicions de biges i quadrigues, a l’Edat Mitjana tornejos i al segle XVI van aparèixer les primeres acadèmies d’equitació.

Al segle XIX s’inicien i organitzen les primeres competicions d’un esport a on el genet i el cavall formen un equip.
 
Les competicions hípiques estableixen dos classificacions diferenciades en funció de la prova individual o la prova per equips.

En la competició de tres dies individual, cada participant realitza el seu recorregut i acumula uns punts. Una vegada completat el recorregut es determinarà els guanyadors en funció del menor número de punts.

En la competició de tres dies individuals, s’acumulen a l’equip els punts dels tres millors components d’un equip de cinc. La menor puntuació determina qui són els guanyadors.

En la doma individual es realitza un primer recorregut amb el cavall que es puntuat pels jutges. Els 25 primers es classifiquen per a una segona ronda. Novament el genet i el cavall actuen amb un nou programa que es puntuat. Els 15 primers en el còmput de les dos rondes es classifiquen per a la final. En la final i després de un nou recorregut se sumen els resultats obtinguts en les tres rondes que determinen la classificació final. Qui més punts en percentatge ha obtingut és declarat guanyador.

En la competició de doma per equips es computen els tres millors resultats realitzats per tres genets i cavalls de quatre possibles. El percentatge de punts acumulats determina la classificació final.

En la prova de salt d’obstacles cal realitzar el recorregut dintre dels temps establert i amb el menor número possible d’enderrocaments. La suma de menys punts de penalitat determina el guanyador.

En la competició de salts d’obstacles per equips es realitza el còmput de l’actuació de l’equip. Tres dels quatre resultats obtinguts són comptabilitzats per determina el resultat final dels equips. Qui menys punts de penalitat hagi obtingut assoleix la medalla d’or.

 
 
            
                 
                  Contactar