http://www.fig-gymnastics.com
 
 


                


              
            
             

                    

És un esport:

Individual amb actuació en solitari/ària.

On s’estableix una única classificació i les proves es realitzen en un llit elàstic.

A on la competició es desenvolupa en un pavelló cobert o sala-gimnàs amb un gran alçada per permetre la realització dels exercicis.

On la participació dels gimnastes es realitza alternativament.

De puntuació otorgada pels jutges que avaluan l’execució dels exercicis dels gimnastes i les gimnastas. Es realitzen un total de 10 salts succesius amb diferents dificultats.

En el que participen tant els homes com les dones.

On, cada vegada el nivell de dificultat es més alt.

Que requereix d’uns elements fonamentals per a l’execució: el llit elàstic, protectors del llit i vigilància externa de vàries persones.

La presència olímpica d’aquest esport ha estat de 2 aparicions olímpiques. És un dels esports més recents en el programa olímpic.

 
Els participants han de realitzar una sèrie de salts sobre un llit elàstic i realitzar unes combinacions d’exercicis que són puntuats.
En funció de la qualitat dels salts realitzats els jutges otorguen les notes que determinen els gimnastes guanyadors.
 
Desenvolupada a través del circ, una nova disciplina s’integrava com a pràctica gimnàstica.

La construcció d’un trampolí i el seu desenvolupament va permetre a l’educador físic George Nissen, treballar en aquesta nova proposta gimnàstica que va anar perfeccionant i va créixer fins a integrar-se al 1964 a la Federació Internacional com a nou esport i posteriorment al programa olímpic a l’any 2000.
 
Es realitza una competició individual masculina i una competició femenina amb 16 gimnastes.

Les dos competicions consten d’una qualificació amb dos rutines d’exercicis que es sumen i determinen els vuit gimnastes amb major puntuació que accedeixen a la final.

En la final cada gimnasta realitza un exercici, valorat pels jutges, on el que obté la major puntuació guanya la medalla d’or.

            
                 
                  Contactar