http://www.iwf.net

 
 


                


              
            
             

                    

És un esport:

Individual d’aixecament de pesos.

Que té diferents categories en funció del pes de cada participant.

On s’estableixen dos grups de participació en funció del pes d’aixecament d’inici.

En el qual existeixen dos modalitats d’aixecada: arrencada i dos temps. La suma dels dos aixecaments màxims dona el total olímpic que estableix la classificació definitiva.

On cada participant té un límit de temps per a realitzar cadascuns dels seus aixecaments i les diferents accions pròpies de l’esport.

Amb rècords per a cada una de les categories.

Que es desenvolupa en un pavelló cobert en una tarima a on es realitzen els aixecaments.

Previ a l’inici de la competició es realitza una pesada dels participants per a verificar la seva categoria de pes.

En el que es tenen tres intents per cada modalitat d’aixecada.

En el qual participen els homes i molt recentment les dones.

Que necessita d’una sèrie d’implements: barra de pes, discos de pesos, magnesi i protectors per a les articulacions.

La presència olímpica d’aquest esport ha estat de 22 aparicions olímpiques. És un esport de gran tradició en el programa olímpic.

  

Els participants classificats per pes han d’intentar aixecar una barra amb pesos, situats als dos extrems de la barra. Cada participant té tres intents en les dos modalitats: arrencada i dos temps.
La suma dels dos aixecaments màxims efectuats en cada modalitat, per cada aixecador dona el comput del total olímpic. Qui més pes hagi aixecat en aquest total olímpic és proclamat com a guanyador.
 
L’home sempre ha realitzat activitats relacionades amb la mesura de la seva força. En les diferents èpoques s’han realitzat proves de força d’aixecar objectes pesants. Durant el segle XIX i lligat a activitas de circ s’executaven aixecaments.

La seva reglamentació es produeix a l’any 1891 a Anglaterra i rapidament s’inclou com a esport olímpic.
 
La competició esta dividida en categories masculines i categories femenines.

Cada aixecador ha de realitzar la verificació del seu pes mitjançant la pesada. Sense el pes adequat no es pot participar. El pes té una importància cabdal: en cas d’empat entre dos aixecadors, l’aixecador amb menys pes sempre queda per davant en la classificació.

Cada categoria es realitza a una competició de final directe. Cada participant té dret a tres intents d’aixecada en les dos modalitats d’aixecada: la arrencada i els dos temps.

Amb la suma del millor aixecament de les dos modalitats es confecciona el total olímpic que determina la classificació definitiva: l’anomenat total olímpic.

La competició s’inicia amb un pes determinat i es va incrementant progressivament el pes. Els aixecadors demanen els seus intents sobre el pes que ells consideren.
 
            
                 
                  Contactar