http://www.sailing.org/

 
 


                


              
            
             

                    

És un esport:

Aquàtic que es desenvolupa a l’aire lliure en el mar.

Que té diferents categories. Cada classe olímpica té una embarcació amb unes característiques determinades.

Individual o col·lectiu, en funció del número de components de les embarcacions, 1, 2 i 3.

Que es desenvolupa sobre triangles senyalitzats per balises. Cal completar el recorregut en el menor temps possible.

De cooperació i oposició, on les condicions climàtiques jugen un paper fonamental en el desenvolupament de la competició.

On cada embarcació reuneix una sèrie de requisits. Algunes són pròpies dels homes, altres de les dones i altres mixtes.

De gran esforç i compenetració, tant amb el company com amb l’embarcació.

En el qual participen tant els homes com les dones.

Que necessita de dos implements fonamentals: l’embarcació i armilla salvavides.

La presència olímpica d’aquest esport és de 23. És l’únic esport que es desenvolupa al mar.

 

Els participants s’enfronten en l’aigua, normalment en el mar, per completar un recorregut determinat en el menor temps possible. L’embarcació és impulsada pel vent i gràcies a les accions dels tripulants que fan que vagi més ràpid. Cada posició obtinguda és determinant, doncs el lloc equival a una puntuació. Qui obtingui menys punts en el còmput total de les regates realitzades es el guanyador.
 
La vela esta lligada a la història de nombrosos pobles de l’Antiguitat. Ha estat un mode de vida de milions de persones a tot el món.

A Grècia, existien escrits que parlen de la importància d’aquest esport.

La primera competició té lloc a l’any 1715 i encara es disputa. Al 1851 neix la famosa Copa Amèrica. Una de les competicions més importants fora del programa olímpic.

La vela com a esport compta amb nombroses classes i categories. Algunes que ja no figuren han format part del programa olímpic.
 
Les competicions es realitzen en el mar i els tripulants de la mateixa classe d’embarcacions realitzen un recorregut per situar a la seva embarcació en la primera posició en la línia d’arribada o en la millor posició possible.

S’otorguen punts en funció de la posició ocupada en la regata. A millor posició menys punts.

La competició de cada modalitat consta de un número de regates determinat. Els competidors van acumulant punts després de cada regata en funció del seu resultat.

Una vegada realitzades totes les regates se sumen els punts de les posicions obtingudes. S’eliminen un o dos resultats, en funció de la normativa, que no són computats en la suma total de punts.

Qui obté menys punts es declarat com a guanyador.
 
            
                 
                  Contactar