Ferran Ruiz Tarragó – Articles (Català)

Millorar l'educació és possible  (El Periódico de Catalunya, 26/11/2008)

L'alumne invisible  (El Periódico de Catalunya, 1/03/2008)

Confrontar la realitat  (El Periódico de Catalunya, 3/01/2008)

El fil conductor  (El Periódico de Catalunya, 3/12/2007)

Tornar