SUPORT TIC PER A L'ESO I BATXILLERAT


La idea d'aquesta pàgina vol ser agrupar una part dels recursos TIC que hi ha per la xarxa atenent a una distribució curricular viable a l'ESO i al Batxillerat

CERCADORS

ACTIVITATS JCLIC Motor de cerca d'activitats JCLIC
QUADERNS VIRTUALS Motor de cerca de quaderns vituals
ACTIVITATS DE WEBCLIP (CCRTV) Motor de cerca d'activitats WEBCLIP
MUSEUS Xarxa de Museus MNATEC
DICCIONARI TIC Diccionari per cercar tot sobre les TIC's
DICCIONARI DE TELECOMUNICACIONS Cercador de vocabulari de telecomunicacions

 

CONTINGUT
APLICACIONS INSTRUCTIVES

EXERCICIS/
QUESTIONARIS

VIDEOS/ SIMULACIONS/ VISITES

ENGINY

El ingenio (CAS)

Posa a proba el teu enginy (CAS)
Problemes d'enginy

 
EINES
Eines
Els tallers i les seves eines
Les eines a l'aula de tecnologia
Com serrar (CAS)

Activitats sobre les eines
Què has aprés sobre les eines?

Eines per a la construcció
TÈCNIQUES D'UNIÓ

Soldadura amb estany
Soldadura (CAS)

 

Encolat
Soldadura

TÈXTIL

El mon del tèxtil
Les fibres
Etiquetatge de productes tèxtils

 

Historia vestit: de la túnica al vestit curt
La confecció

ALIMENTACIÓ

El formatge
La xocolata
La conservació dels aliments
El pa (CAS)
L'etiquetatge dels aliments (codis additius)
Les etiquetes alimentàries

 

Agricultura mediterrània
La xocolata
Alimentació (CAS)

HABITATGE

La casa sostenible
La casa ecològica (CAS)
La instal·lació elèctrica d'un habitatge
Les instal·lacions de l'habitatge (CAS)
La construcció a Roma
Història de l'arquitectura
La casa domótica (CAS)

Construir un Igloo
Dissenya la teva cuina (Programa d'IKEA)

Estudi d'un habitatge antic: (Casa Gassia d'Esterri)
 Casa Domòtica (CAS)
Sistemes de seguretat (CAS)

DIBUIX TÈCNIC

Dibuix tècnic (CAS)
Nornmalització (CAS)

Vistes.exe i altres programes
fitxes d'exercicis (PDF)
Vistes (CAS)
Pràctiques i tests
Normalització (CAS)

 
MATERIALS

Fusta
Plàstics (CAS)
Metalls (CAS)
Vidre
Adobament artesanal de la pell al Marroc (CAS)
Fabricació del paper en un antic molí paperer
La fabricació actual del paper

 

Què saps sobre els plàstics? (CAS)
Què saps sobre els metalls? (CAS)

Museu del vidre de Vimbodí (CAS)
Museu de la Pell d'Igualada
Museu molí paperer de Capellades

ENERGIA

Energia eòlica
Centrals elèctriques

 

Energies i medi ambient (CAS)
Centrals elèctriques

ORGANITZACIÓ
INDUSTRIAL

Soldadura amb estany    

EL MÈTODE
DE PROJECTES

   
INFORMÀTICA i TICs

Maquinari
Programari
Disseny d'una pàgina web
Programari lliure
Internet (EDU365)
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Excel
Excel (CAS)
Word

Examinat d'internet Noves tecnologies (CAS)

ELECTRICITAT

ELECTRONICA

Electroimans
Resistències elèctriques (Codi colors)
Teoria (Lei d'Ohm)
Introducció a l'electrònica digital
Instal·lacions elèctriques

Resistències i circuits bàsics
Exercicis de la llei d'Ohm
Simbologia de circuits

Circuits (Llei d'Ohm)

MÀQUINES I

MECANISMES

Transmissió de moviment
El motor de combustió
Engranatges
Estructures resistents

Transmissió de moviment
Transformació de moviment
Màquines simples
Politges, corrioles i engranatges
Engranatges
Estructures

 
MECÀNICA

Vectors
Engranatges
Estructures

Engranatges
Estructures

Pneumatica i hidràulica

TECNOLOGIA
INDUSTRIAL

Electrònica Digital
Electrònica analògica
Mecànica bàsica

Entrenador TEST

Motor Diessel
Cicle de Carnot

ELECTROTÈCNIA
Electrònica digital Diodes i transistors