Plantes i Animals del nostre entorn

El gripau

Nom científic: Bufo bufo.
Família: Bufònids.
Descripció: Amfibi de cos rodó i gros que arriba a fer uns 15 cm de llargada. És de color marronós, grogós, verdós o grisós. Té la pell plena de berrugues.
El cap és ample. Els ulls són grans i de color daurat o rogenc. Les potes són gruixudes.
El mascle és més petit que la femella.
Alimentació: Menja petits animals invertebrats, sobretot insectes com formigues, abelles, vespes, escarabats, llagostos,... També menja aranyes i cucs de terra.
Els captura llençant la llengua i recollint-la amb rapidesa.
Reproducció: La femella pon milers d'ous en cordons que fan entre 3 i 5 m de llarg. Els ous són negres i són dipositats en aigües poc profundes. Al cap de 2-3 setmanes neixen els cap-grossos que trigaran uns 3-4 mesos en fer la metamorfosi i esdevenir gripaus adults.
Hàbitat: Viu tant a la terra baixa com a la muntanya mitjana i a l'alta muntanya. Busca zones humides dels boscos, conreus i properes a llocs amb aigua.
Costums: Acostuma a sortir al vespre i a la nit. De dia s'amaga sota les pedres o sota troncs caiguts; també s'enterra sota les fulles. Camina a poc a poc i fa petits saltets.
Altres informacions:

Poden viure uns 30 anys, tot i que la majoria en viuen uns 10.