Plantes i Animals del nostre entorn

El cranc de riu

Nom científic: Austropotamobius pallipes lusitanicus. Astacus fluviatilis.
Família: Astàcids.
Descripció: El cranc de riu és un crustaci que fa entre 10 i 12 cm de llarg sense comptar les pinces. És de color marronós, verdós o grisós.
Té el cos recobert d'una closca dura. Té dos ulls, 2 antenes llargues i 5 parells de potes, de les quals el primer parell són les pinces.
El mascle té 2 pinces molt grans; la femella les té més petites.
Respira per brànquies.
Alimentació: És omnívor. S'alimenta d'invertebrats aquàtics, d'amfibis, de mol·luscos i de restes animals i vegetals.
Reproducció: Es reprodueix per ous.
La femella posa entre 50 i 80 ous que guarda sota el seu abdomen fins al moment d'eclosionar.
Les cries fan mudes successives de la closca per anar augmentant el seu tamany.
Hàbitat: Viu en el rius d'aigües netes i oxigenades, entre la vegetació aquàtica.
Viu uns 10 anys.
Costums:

Acostuma a viure en petits grups d'uns 10 exemplars.

Altres informacions:

Actualment el cranc de riu és espècie protegida, ja que s'ha extingit en molts llocs per la contaminació de les aigües o per un excés de pesca no autoritzada.