Plantes i Animals del nostre entorn

El porquet de Sant Antoni

Nom científic: Armadillidium vulgare, Porcellio scaber, Porcellio dilatatus, Porcellio laevis.
Família: Armadíl·lids, Porcel·liònids.
Descripció:

Els porquets de Sant Antoni són crustacis terrestres.
Al cap hi tenen 2 ulls compostos, 2 antenes i mandíbules. El cos està format per segments que tenen un parell de potes, excepte els finals.

Alimentació: S'alimenten de restes orgàniques de matèries en descomposició.
Reproducció: La femella pon els ous i els guarda en una cambra incubadora fins que neixen les larves. Aquestes deixen la mare i muden la pell algunes vegades.
Hàbitat: Viuen en ambients humits, entre les fulles caigudes, sota les pedres o a les coves.
Costums: Mengen de nit.
Altres informacions: Al món hi ha més de 3.000 espècies de porquets de Sant Antoni.