Plantes i Animals del nostre entorn

Les mosques

Amb el nom de mosques es coneixen una gran varietat d'insectes pertanyents a diferents famílies i espècies.
Les mosques més habituals al nostre país són la mosca comuna, la mosca de la carn , la mosca vironera, la mosca verda i la mosca dels estables.

La mosca comuna
Nom científic: Musca domestica.
Família: Múscids.
Descripció:

Fa uns 8 mm de llargada; té el cos gris amb quatre ratlles negres pel damunt; les ales són transparents i lleugerament grises.
Els seus ulls compostos li permeten veure en totes les direccions (360º).

Alimentació: Menja restes orgàniques en procés de descomposició, que xucla amb la seva boca xucladora.
Reproducció:

La femella pon entre 100-150 ous cada vegada (un miler d'ous en els seus dos o tres mesos de vida).
Les larves surten ràpidament de l'ou (1-3 dies); primer són larves, després pupes i al cap de pocs dies ja són adultes.
En un any (primavera-tardor) poden arribar a haver-hi entre 7 i 10 generacions.

Hàbitat: Viu al costat dels humans, on troba fàcilment els aliments.
Costums:

Pot caminar o quedar-se quieta amb facilitat sobre qualsevol superfície (parets, sostres, vidres, ...). Acostuma a fregar les potes davanteres abans d'aixecar el vol. Vola amb rapidesa; mou les ales 100 vegades per segon.

Altres informacions:

Pot ser portadora de malalties infeccioses, ja que acostuma a parar-se sobre escombraries, fems i altres restes orgàniques.
Acostuma a entrar a les cases, per això se l'elimina amb insecticides.

La mosca de la carn
Nom científic: Sarcophaga carnaria.
Família: Cal·lifòrids.
Descripció:

Fa uns 15 mm de llargada; té el cos gris amb ratlles negres allargades i amb una mena de reticulat negre i gris a l'abdomen. Els ulls són vermellosos i les potes llargues.

Alimentació: Menja restes de carn.
Reproducció: La femella manté els ous dins del seu cos i diposita directament les larves en la carn en descomposició, en cadàvers o en ferides.
La larva té un aparell bucal mastegador amb uns ganxos que li permeten entrar sota la pell, on viu durant el temps que necessita per anar fent les mudes fins que es deixa caure al terra per esdevenir pupa.
Hàbitat:

Viu prop de les cases i de les granges amb animals.

Costums: Insisteix un i altre cop en posar-se sobre el bestiar i les persones.
Altres informacions:

Pot transmetre malalties infeccioses i afectar el bestiar de les granges.
Es combat amb la neteja i desinfecció de les zones on viu.

La mosca vironera
Nom científic: Calliphora erytrocephala.
Família: Cal·lifòrids.
Descripció: Fa uns 10-12 mm de llargada; té el cos de color blau metàl·lic i té llargs pèls al dors del tòrax.
Alimentació: Menja sucs de restes orgàniques en procés de descomposició i de nèctar de flors, que xucla amb la seva boca xucladora.
Reproducció:

La femella pon els ous damunt la carn fresca.
Les larves surten ràpidament de l'ou (1-2 dies) i deixen anar un suc que ajuda a descompondre la carn de la que s'alimenten.

Hàbitat: Viu prop de les cases i de les granges amb animals.
Costums: Insisteix un i altre cop en posar-se sobre el bestiar i les persones.
Altres informacions:  
La mosca verda
Nom científic: Lucilia caesar.
Família: Cal·lifòrids.
Descripció: Fa uns 8 mm de llargada; té el cos de color verd brillant.
Alimentació:

S'alimenta de restes en putrefacció i de nèctar de flors.

Reproducció: La femella pon els ous sobre la carn en descomposició.
Hàbitat: Viu prop de les zones habitades.
Costums:  
Altres informacions:  
La mosca dels estables
Nom científic: Stomoxys calcitrans.
Família: Múscids.
Descripció:

Fa uns 5-6 mm de llargada; té el cos de color gris marronós. És molt semblant a la mosca comuna, però té la seva trompa dirigida cap endavant.

Alimentació: S'alimenta de la sang dels animals de granges i estables (bous, cavalls, ases. ...).
Reproducció:

La femella pon els ous en grups de 40-50 cada vegada, en el fem dels animals (generalment de bovins i equins), en matèria en descomposició. Pot pondre fins uns 600 ous durant tota la seva vida.
Al cap d'uns 3 dies surten petites larves blanques, que viuen dins la matèria orgànica fins a transformar-se en pupes.
Al cap d'uns 5 dies d'haver-se convertit en mosques adultes, les femelles ja ponen ous. Viu 3-4 setmanes.

Hàbitat: Prop de granges, estables i llocs amb animals.
Costums: És capaç de volar grans distàncies.
Acostuma a molestar contínuament els animals.
Altres informacions:

Pot transmetre malalties infeccioses i afectar el bestiar de les granges.
Es combat amb la neteja i desinfecció de les zones on viu.