Plantes i Animals del nostre entorn

La panerola

Nom científic: Blatta orientalis.
Família: Blàtids.
Descripció: El mascle és de color marró rogenc; la femella és quasi negra. Fan uns 2-2'5 cm de llargada.
Tenen les ales molt curtes, sobretot les femelles.
Tenen el cos pla i endurit; el cap és petit i mòbil.
Les antenes són llargues i primes.
Alimentació: S'alimenten de tot tipus de restes d'aliments.
Reproducció: Es reprodueix per ous. La femella pon ooteques, dins les quals hi ha uns 12-15 ous. Dels ous neixen les larves que muden diverses vegades fins esdevenir adultes al cap d'uns 12 mesos.
Hàbitat: Viu en zones que continguin aliments, ja siguin cases o magatzems d'alimentació.
Costums: Durant el dia s'amaga pels racons i forats. Surt de nit.
Altres informacions: Les paneroles s'han considerat plagues per la seva capacitat reproductiva i per les seves conseqüències en la destrucció d'aliments i com a possibles transmissores de malalties.