Plantes i Animals del nostre entorn

La tisoreta

Nom científic: Forficula auricularia.
Família: Forficúlids.
Descripció: Insecte de cos allargat que té l'abdomen acabat en unes tenalles; les del mascle són més corbades que les de la femella.
Fa 1-1'5 cm de llarg. És de color marró rogenc.
Té sis potes fortes i dues antenes.
Té ales, però les desplega molt poques vegades.
Alimentació: S'alimenta de vegetals i de petits insectes.
Ajuda a descompondre les restes del terra.
Reproducció: Es reprodueix per ous. La femella en posa entre 20 i 40 en un forat sota terra que construeix ella mateixa. Després de pondre'ls els neteja bé per evitar infeccions. Dels ous neixen les nimfes que s'assemblen als adults però que mudaran 4 vegades.
Hàbitat:

Viu als camps, on s'amaga entre la vegetació i sota les pedres.
És resistent al fred.

Costums: Acostumen a sortir de nit i es passen el dia amagades.
Durant l'hivern s'enterren sota terra.
Altres informacions: Al món hi ha més de 400 espècies de tisoretes.