Plantes i Animals del nostre entorn

L'ermini

Nom científic: Mustela erminea.
Família: Mustèlids.
Descripció:

Mamífer que fa 18-26 cm de llarg i 6-10 cm de cua, de color marronós i blanc a l'estiu i de coloració més blanquinosa a l'hivern, amb la punta de la cua fosca.
Té el cos allargat, les potes curtes amb ungles i les orelles petites.
Pesa entre 100 i 300 g.
El mascle acostuma a ser més gran que la femella.

Alimentació: S'alimenta de petits mamífers, ocells, granotes, peixos i insectes.
Reproducció:

Després de l'aparellament la femella gesta durant 280 dies. Acostuma a tenir 4-9 cries, tot i que pot arribar a les 18 cries. Les cries neixen cegues i cobertes de petits pèls blancs, però creixen amb rapidesa i ja poden començar a caçar amb la seva mare cap a les 8 setmanes.

Hàbitat:

Viu en boscos de pins i avets, boscos de ribera, pantans i prats de muntanya. Tot i ser un mamífer terrestre és hàbil pujant als arbres i neda molt bé. Fa el cau sota terra.

Costums:

Els mascles acostumen a repartir-se pel territori, mentre que les femelles tendeixen a quedar-se prop del lloc on crien.
Es mouen tant durant el dia com la nit.
Quan cacen corren ràpidament movent-se en ziga-zaga i fent salts d'uns 50 cm.

Altres informacions: La majoria viuen uns 2 anys, si bé alguns arriben als 7.
Altres mustèlids que trobem a Catalunya són la mostela (Mostela nivalis), la fagina (Martes foina), la marta (Martes martes), el turó o fura de bosc (Mustela putorius), el visó amèricà (Neovison vison), la llúdriga (Lutra lutra) i el toixó (Meles meles).