Plantes i Animals del nostre entorn

El milpeus

Nom científic: Ommatoiulus rutilans, Ommatoiulus sabulosus.
Família: Júlids.
Descripció: Els milpeus són animals de cos allargat i cilíndric, dividit en molts anells. Fan uns 2-5 cm de llarg. Són de color gris, negre, marronós o lilós.
El cap té 2 antenes, 2 mandíbules i la boca.
Cada anell del cos té 2 o 4 potes (els primers en tenen 2 i tots els altres 4).
Respiren per tràquees.
Alimentació: Mengen vegetals en descomposició i vegetals en bon estat.
Reproducció: Es reprodueixen per ous.
La femella posa els ous a terra, o entre la fusta que es descompon.
Dels ous neixen les larves que muden la pell 8-12 vegades fins a ser adults.
Hàbitat: Viu sota les pedres, entre les fulles o en els troncs en descomposició.
N'hi ha que viuen en zones amb humitat i altres en zones àrides.
Quan no hi ha bones condicions s'amaguen sota terra.
Costums: Es mouen lentament; quan són atacats es defensen amb moviments ràpids (contraccions). També acostumen a enrotllar-se en espiral.
Altres informacions: Hi ha diferents tipus de milpeus. N'hi ha que tenen pocs anells i altres que en tenen molts. Alguns són capaços d'enrotllar-se formant una bola.