Plantes i Animals del nostre entorn

El calamar

Nom científic: Loligo vulgaris.
Família: Loligínids.
Descripció: Mol·lusc cefalòpode que té el cos allargat en forma de fus. És de color crema o rosa, amb taques marronoses; fa de 30 a 50 cm de llargada.
Té una closca interna, 2 aletes triangulars als costats del cos, 8 tentacles curts i 2 de llargs amb els que captura les preses.
Alimentació: S'alimenta de peixos i crustacis.
Reproducció: Es reprodueix per ous. La femella els posa sobre les roques o sobre objectes del fons.
Hàbitat: Viu entre 10 i 500 m de fondària.
Costums: Acostumen a reunir-se molts exemplars que es mouen junts.
Altres informacions:

Es pesca amb arrossegament.
La carn és molt apreciada com a aliment.