Plantes i Animals del nostre entorn

El pop

Nom científic: Octopus vulgaris.
Família: Octopòdids.
Descripció: Mol·lusc cefalòpode que té 8 braços o tentacles i que fa entre 40 i 60 cm, tot i que hi a exemplars més grans.
És de color grisós o marronós, però canvia de color per passar desapercebut sobre el fons marí.
Els tentacles tenen dues fileres de ventoses.
El cap és gran en el que sobresurten els ulls.
Té un sifó per respirar.
Alimentació: S'alimenta de crancs i d'altres crustacis; també de mol·luscos i peixos.
Reproducció:

Es reprodueix per ous. La fecundació és interna.
La femella pon més de 100.000 ous en una mena de raïm; ella en té cura uns dos mesos fins que neixen les cries.

Hàbitat: Viu en fons rocosos que tinguin forats, coves o escletxes on es pugui amagar; entre la superfície i 100 m de fondària.
Costums: S'amaga entre les escletxes de les roques del fons marí i tapa l'entrada amb pedres o closques.
Es mou generalment de nit arrossegant-se pel terra o nedant, tot i que no és gaire ràpid.
En cas de perill canvia de color per assemblar-se al lloc on està o llença un núvol de tinta que enterboleix l'aigua.
Altres informacions:

Es pesca pel seu interès comercial.
Altres espècies de pops que trobem a la nostra mar són el Pop mesquer o pop pudent (Eledone moschata) i el Pop blanc (Eledone cirrosa).