Plantes i Animals del nostre entorn

L'ànec collverd

Nom científic: Anas platyrhynchos.
Família: Anàtids.
Descripció: Ocell aquàtic que fa uns 60 cm de llargada i uns 95 cm amb les ales obertes.
El mascle és de color gris amb el cap verd fosc, el bec groguenc, el pit marronós, el ventre grisós i la cua blanca. Té una franja blavosa lilosa amb els marges blancs a cada ala.
Durant l'estiu canvia el plomatge i el color verdós de coll es torna marronós.
La femella és de color marronós amb taques; té el bec marronós amb els marges ataronjats.
Alimentació: Menja plantes aquàtiques i també granotes i insectes.
Reproducció: Fa el niu entre les herbes dels marges aquàtics o en forats d'arbres i el revesteix de plomissol.
La femella pon entre 7 i 18 ous de color verdós clar i els incuba durant unes 4 setmanes. Els aneguets comencen a volar a les 7 setmanes.
Hàbitat: Viu es zones aquàtiques com aiguamolls, estanys, rius, rieres i grans basses.
És un animal tranquil que arriba a viure en zones urbanes (parcs amb petits llacs).
Costums:

S'aixeca per volar fàcilment des de l'aigua. Vola amb rapidesa.

Altres informacions: Viu entre 20 i 30 anys.
Cant
So extret de Suoni & Canti degli uccelli d'Europa, cortesia d'Alberto Masi