Plantes i Animals del nostre entorn

L'ànec cullerot

Nom científic: Anas clypeata.
Família: Anàtids.
Descripció:

Ocell aquàtic que fa uns 51 cm de llargada i uns 80 cm amb les ales obertes. Pesa uns 800 g.
Tant mascle com femella tenen un ample bec negrós que té forma d'espàtula.
El mascle és de color marronós amb el cap verd fosc, el pit blanc, el ventre marronós i la cua fosca. Les potes són de tons vermellosos i ataronjats. A l'estiu canvia el plomatge i s'assembla més a la femella.
La femella és de color marronós amb taques; té les potes ataronjades.

Alimentació:

Menja plantes aquàtiques i també insectes aquàtics i mol·luscos.
Neda amb el cap baix, amb el bec dins de l'aigua, filtrant l'aigua i retenint tant plantes com animals. De vegades es capbussa fins a mig cos.

Reproducció:

Fa el niu a terra entre les herbes dels marges aquàtics i el revesteix d'herba i plomissol.
La femella pon entre 8 i 12 ous de color marronós o verdós i els incuba durant uns 24 dies. Els aneguets de seguida deixen el niu amagant-se entre la vegetació; comencen a volar al cap d'uns 40 dies.

Hàbitat:

Viu es zones aquàtiques com aiguamolls, estanys, basses i embassaments.

Costums:

Durant el dia acostuma a descansar enmig de l'aigua; en arribar el vespre se'n va a les vores per buscar menjar.
Vola amb rapidesa amb el coll estirat i les potes cap enrera.

Altres informacions: A Catalunya és més nombrós com a ocell hivernant, ja que molts ànecs cullerots del centre i nord d'Europa venen a passar-hi l'hivern. Cal dir que nidifica en alguns llocs com el Delta de l'Ebre.
Viu entre 10 i 20 anys.
Cant
So extret de Suoni & Canti degli uccelli d'Europa, cortesia d'Alberto Masi