Plantes i Animals del nostre entorn

El blauet

Nom científic: Alcedo atthis.
Família: Alcedínids.
Descripció:

Petit ocell de colors vius; pel dors és blau verdós brillant, té una taca blanca a la gorja i als costats del coll i la part inferior de color marronós ataronjat.
Fa uns 16 cm de llarg.
Té el bec fosc, llarg i afilat.
Les potes són vermelloses.

Alimentació:

Menja peixos petits, insectes i larves aquàtiques.

Reproducció:

Fa el niu en un forat d'uns 50-100 cm de llarg, folrat d'arestes de peix, en un talús de terra.
La femella pon dues vegades cada any uns 6-7 ous de color blanc; ambdós pares els incuben durant uns 20 dies.
Els pollets comencen a volar cap als 25-27 dies.

Hàbitat:

Viu als rius i estanys d'aigües netes.

Costums: És un ocell solitari difícil de veure ja que, tot i la seva coloració, queda amagat entre la vegetació. Quan vola es mou amb molta rapidesa i a poca alçada.
Acostuma a romandre quiet sobre una branca observant fixament la superfície de l'aigua. Tan aviat com veu una presa es llança amb rapidesa submergint-se fins agafar-la. Dins l'aigua plega les ales, fins que les obre per girar i sortir amb força.
Altres informacions:

És un ocell sedentari al nostre país, però en molts llocs ha desaparegut a causa de la contaminació de l'aigua o de la destrucció de la vegetació de ribera.
També és molt sensible als hiverns molt freds.

Cant  
So extret de Suoni & Canti degli uccelli d'Europa, cortesia d'Alberto Masi