Plantes i Animals del nostre entorn

La cadernera

Nom científic: Carduelis carduelis.
Família: Fringíl·lids.
Descripció:

Ocell que fa uns 12 cm de llarg i que té uns colors que el fan fàcilment identificable.
El cap és de color blanc i negre, amb la cara vermella.
Pel dors és de color marró, el pit és marró clar amb zones blanquinoses; les ales tenen franges grogues i negres.
La cua és blanca negra.
El bec és fort i de coloració clara.

Alimentació:

Menja llavors, especialment de card; també petits fruits i alguns insectes.

Reproducció:

Fa el niu en arbres o en una tanques vegetals com les fetes amb xiprers.
El niu està fet amb herba i molsa, folrat de llana i borrissol.
La femella pon 4-6 ous de color blavós amb petites taques marronoses. Els ous són incubats per la femella durant uns 12 dies; després neixen els pollets que comencen a volar al cap d'unes 2 setmanes.
Fa 2 o 3 cries cada any.

Hàbitat: Viu en terres cultivades, horts i també en parcs urbans.
Costums:

Acostuma a viure en grups que es mouen junts.
El seu vol és ondulat.

Altres informacions:

El fet de tenir un cant variat i melodiós ha fet que sigui un ocell apreciat pels ocellaires i per aquest motiu ha estat engabiat des de fa molts anys.

Cant
So extret de Suoni & Canti degli uccelli d'Europa, cortesia d'Alberto Masi