Plantes i Animals del nostre entorn

El cames llargues

Nom científic: Himantopus himantopus.
Família: Recurviròstrids.
Descripció:

Ocell de tamany petit que fa 35 cm de llargada i uns 70 cm amb les ales obertes. Pesa uns 200 g.
El plomatge del dors i de les ales és de color negre. Per sota és blanc. La cua és grisa, el bec negre i les potes vermelloses i llargues.
El mascle té la part superior del cap de color negre a l'estiu i de color blanc a l'hivern.

Alimentació:

Menja cucs, cap-grossos, petits peixos, mol·luscos i insectes aquàtics.

Reproducció:

Fa el niu a terra o entre la vegetació amb herbes entrelligades.
La femella pon 3-4 ous de color verdós amb amb taques grises i negres i els cova durant 25 dies; després neixen els pollets que de seguida deixen el niu amagant-se entre la vegetació; comencen a volar al cap d'un mes.

Hàbitat:

Viu en zones aquàtiques amb canyissars (aiguamolls, estanys, basses). Visita el camps inundats caminant tranquil·lament i picotejant dins del fang.

Costums:

Vola baix amb rapidesa amb les potes estirades que surten força per darrera de la cua.
Es mou de dia, ja sigui sola o en petits grups. Quan està quieta s'aguanta sobre una única pota.

Altres informacions: És un ocell migrador que cria a Catalunya; durant la tardor i l'hivern emigra a l'Àfrica, retornant la següent primavera. Viu uns 10 anys.
Cant
So extret de Suoni & Canti degli uccelli d'Europa, cortesia d'Alberto Masi