Plantes i Animals del nostre entorn

El còlit ros

Nom científic: Oenanthe hispanica subsp. hispanica.
Família: Túrdits.
Descripció:

Ocell d'uns 14 cm de llarg.
El mascle pel dors és de color ocre amb el carpó blanquinós. Per sota té el pit ocre clar i la panxa blanquinosa.
Les ales són negres. La cua és blanca amb una ratlla central i els marges negres.
El cap és de color ocre amb una taca negra que envolta l'ull i que va del bec a les galtes. La gorja és blanca.
El bec i les potes són foscos.
La femella és més marronosa.

Alimentació: Menja insectes i llavors.
Reproducció:

Construeix el niu amb herbes seques i arrels en forats de roques, sota pedres o en la base de matolls.
La femella pon 4-5 ous blau verdosos, amb taques marronoses, que incuba durant dues setmanes.

Hàbitat: Viu en zones pedregoses i àrides amb matolls.
Costums: Acostuma a volar amb rapidesa aturant-se en algun lloc des del que tingui bona visibilitat.
Altres informacions: El mascle del còlit ros pot presentar una altra forma (Oenanthe hispanica subsp. melanoleuca) amb la gorja negra, però no es troba a Catalunya ja que viu més cap a Itàlia i els Balcans.
Cant
So extret de Suoni & Canti degli uccelli d'Europa, cortesia d'Alberto Masi