Plantes i Animals del nostre entorn

El cruixidell

Nom científic: Emberiza calandra (Miliaria calandra).
Família: Emberízids.
Descripció:

Ocell d'uns 18 cm de llarg. És de color marronós amb taques fosques per tot el cos, tant al dors com al ventre.
El cap és gran i arrodonit i el bec és robust.
La cua també és llisa i marronosa.
El bec i les potes són groguenques.

Alimentació: Menja insectes i llavors.
Reproducció:

Construeix el niu amb herbes i arrels a terra.
La femella pon 3-5 ous de color gris o marró amb ratlles fosques, que incuba durant dues setmanes. Les cries són capaces de volar al cap de 10 dies.
Pot fer una o dues postes per any, durant la primavera i l'estiu.

Hàbitat:

Viu en zones agrícoles (de pastura i camps de cereals) i en zones obertes totalment desproveïdes d'arbres i de matolls grans.

Costums: Acostuma a volar amb les potes penjant. Es para sobre arbustos, cables i pals de baranes.
Altres informacions: A l'hivern es reuneix amb altres cruixidells formant grups nombrosos que es desplacen junts.
Viu al voltant de 10 anys.
Cant
So extret de Suoni & Canti degli uccelli d'Europa, cortesia d'Alberto Masi