Plantes i Animals del nostre entorn

L'esplugabous

Nom científic: Bubulcus ibis.
Família: Ardeids.
Descripció:

Ocell camallarg que fa 51 cm i que té el plomatge de color blanc amb taques vermelloses i ocres.
El bec és llarg i de color groguenc; el coll és allargat i gruixut.
Les potes també són llargues i de color fosc, però quan cria es tornen vermelloses.

Alimentació:

Menja insectes, peixos, granotes, invertebrats aquàtics i terrestres, sargantanes, serps i petits micromamífers, com ratolins.

Reproducció:

Fa el niu dalt dels arbres o entre els matolls propers a l'aigua.
La femella pon entre 3 i 5 ous blavosos i els incuba uns 22-23 dies.
Els pollets són capaços de marxar del niu al cap d'unes 6 setmanes.

Hàbitat:

Viu prop de rius, basses i pantans on segueix els ramats de bous, cavalls i altres animals domèstics.
També se'l veu darrera dels tractors que llauren i deixen al descobert petits animals que estaven sota terra.

Costums:

Acostuma a viure en colònies que es desplacen juntes buscant menjar.

Altres informacions: Actualment se'n veuen força exemplars a l'abocador del Segrià proper al riu Segre.
Cant
So extret de Suoni & Canti degli uccelli d'Europa, cortesia d'Alberto Masi