Plantes i Animals del nostre entorn

El pit-roig

Nom científic: Erithacus rubecula.
Família: Túrdits.
Descripció:

Ocell petit i arrodonit que fa uns 14 cm de llargada.
És de color marronós per sobre i gris blanquinós per sota, amb una gran taca vermellosa ataronjada que li omple la car i part del pit.
El mascle i la femella tenen la mateixa coloració, però els joves són més marronosos i pigats, sense la taca vermellosa.

Alimentació:

Menja insectes, cucs de terra, fruits i restes d'aliments.

Reproducció:

Fa el niu en un forat d'un mur de pedres o d'un arbre.
La femella pon dues vegades cada any entre 4 i 6 ous i els incuba uns 14 dies.
Els pollets ja volen al cap de 2 setmanes.

Hàbitat:

Viu als boscos humits i també se'l pot veure pels horts i pels parcs i jardins de les ciutats.

Costums:

Camina i salta pel terra cercant menjar. Quan sent el perill aixeca la seva cua.
Es deixa veure fàcilment durant l'hivern, ja que s'apropa molt als humans.
El seu cant és variat.

Altres informacions: Els adults acostumen a estar tot l'any en el mateix territori.
Durant l'hivern arriben al nostre país pit-roigs que venen del centre i el nord d'Europa.
Cant
So extret de Suoni & Canti degli uccelli d'Europa, cortesia d'Alberto Masi