Plantes i Animals del nostre entorn

El rossinyol

Nom científic: Luscinia megarhynchos.
Família: Túrdits.
Descripció:

Ocell de color marronós, més fosc pel dors i més grisós per sota. La cua també és fosca, amb tons vermellosos.
Fa uns 16-17 cm de llarg.
Té un anell clar al voltant de l'ull.

Alimentació:

Menja insectes, cucs, larves, escarabats i fruits.

Reproducció:

Fa el niu amb herba i fulles, amagat entre la vegetació i prop del terra.
La femella pon 4-5 ous i els incuba dues setmanes.

Hàbitat:

Viu als boscos i en zones de vegetació espessa.

Costums: Canta tant de dia com de nit. El mascle canta amb més força a l'alba i al capvespre. El cant és molt musical.
Vola amb rapidesa i bastant baix, amagant-se de seguida.
Es mou entre la vegetació i costa de veure'l bé.
Altres informacions: Pot viure uns 5 anys.
Cant
So extret de Suoni & Canti degli uccelli d'Europa, cortesia d'Alberto Masi