Plantes i Animals del nostre entorn

La tórtora turca

Nom científic: Streptopelia decaocto.
Família: Colúmbids.
Descripció: Ocell d'uns 28 cm de llarg. És de color marró clar; el cap és marró rosat amb una taca negra amb el marge blanc a cada costat del coll. El bec és fosc i les potes vermelloses.
La cua és marró amb les puntes fosques i unes taques blanques als costats.
Alimentació: Menja llavors, brots i petits fruits.
Reproducció: Construeix el niu amb branques dalt dels arbres i el folra amb materials suaus.
La femella pon 2 ous blancs, que tant ella com el mascle incuben durant dues setmanes. Les cries són capaces de volar al cap de tres setmanes.
Pot fer dues o tres postes per any, durant la primavera i l'estiu.
Hàbitat:

Viu en zones de cultius, als parcs de les ciutats i també prop de granges i cases aïllades.

Costums:

No fa migracions; és un ocell sedentari que sempre viu al mateix lloc.

Altres informacions: La tórtora turca és un ocell força nou a Catalunya, ja que va venir de l'Europa oriental durant la segona meitat del segle XX. Actualment es troba en les zones litorals.
Cant
So extret de Suoni & Canti degli uccelli d'Europa, cortesia d'Alberto Masi