Plantes i Animals del nostre entorn

La carpa

Nom científic: Cyprinus carpio.
Família: Ciprínids.
Descripció: És un peix d'aigua dolça que pot arribar a fer fins a 1 m de llarg i 20 kg de pes.
Té el cos de color marronós verdós, amb el ventre més grogós. Té les escates molt grosses.
El cap és gran amb 2 parells de barbes bucals que li pengen del llavi superior.
Alimentació: És omnívora. S’alimenta d'invertebrats del fons dels rius i de restes de plantes.
Reproducció:

La femella pon milers de petits ous al llarg de diferents postes entre abril i juliol, que diposita entre la vegetació del fons del riu.
Al cap d'uns 6-8 dies neixen les larves que passen 2-3 dies al fons i que després pugen a la superfície.

Hàbitat:

Viu a les zones mitjanes i baixes dels rius. També en embassaments i basses agrícoles.
Resisteix aigües brutes i contaminades, si bé n'agafa el regust i l'olor.

Costums: Com el barb, no es mou gaire del lloc on viu, només quan ha de reproduir-se puja riu amunt buscant aigües menys profundes i tranquil·les.
Altres informacions:

La carpa és originària de l'Europa Oriental. Va ser introduïda a l'antiguitat.