Plantes i Animals del nostre entorn

La sargantana

Nom científic: Lacerta hispanica.
Família: Lacèrtids.
Descripció: És una sargantana petita, que fa uns 6 cm des del cap fins al començament de la cua, la qual pot arribar a fer uns 12 cm de llarg.
Pot tenir variacions en els colors i en els dibuixos; així pot ser de coloració marronosa, grisenca, amb ratlles de color blanc i amb punts foscos.
Alimentació: Caça petits insectes com mosquits, mosques, petits escarabats, formigues, ...
Reproducció: La femella pon 2-4 ous en cada posta; en pot fer dues o tres per any.
A les poques setmanes neixen les petites sargantanes, les quals són fosques i tenen la cua verdosa.
Hàbitat: Viu en zones rocoses, marges, parets, troncs d'arbres i fins i tot en zones de conreu. En èpoques fredes hiverna o només surt en dies de sol.
Costums: Li agrada estar-se quieta rebent el sol; ja que necessita escalfar-se per regular la temperatura corporal.
És una gran escaladora i puja fàcilment per les parets amagant-se als forats que troba.
Altres informacions:

Altres sargantanes presents a Catalunya són la Sargantana muntanyenca (Lacerta monticola), la Sargantana vivípara (Lacerta vivipara), la Sargantana cua-roja (Acanthodactylus erythrurus), la Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), la Sargantana grossa o de paret (Podarcis muralis), la Sargantana àgil (Lacerta agilis) i la Sargantana corredora (Psammodromus hispanicus).