DOSSIER DE SOCIALS

 

ÍNDEX

 

CRÈDIT II. LA HISTÒRIA FINS L’ÈPOCA ROMANA.. 3

ACTIVITAT PREVIA.. 3

ACTIVITAT 1. 3

ACTIVITAT 2. 4

ACTIVITAT 3. 4

ACTIVITAT 4. 4

ACTIVITAT 5. 4

ACTIVITAT 6. 4

TEMA 4. LA HUMANITAT PREHISTÒRICA.. 5

ACTIVITAT 1. VOCABULARI 5

ACTIVITAT 2. L’ESQUELET HUMÀ I EL DEL XIMPANZÉ. 7

ACTIVITAT 3. EVOLUCIÓ DELS HOMINIDIS. 8

ACTIVITAT 4. EL PALEOLÍTIC.. 8

ACTIVITAT 4. EL PALEOLÍTIC.. 9

ACTIVITAT 5. EL BON ARQUEÒLEG.. 9

ACTIVITAT 6. LES COVES D’ALTAMIRA.. 9

ACTIVITAT 7.ESTUDI COMPARATIU SOBRE ELS FORMES DE VIDA AL PALEOLÍTIC, MESOLÍTIC I NEOLÍTIC.. 10

ACTIVITAT 8. HÀBITAT I VIDA AL NEOLÍTIC.. 11

ACTIVITAT 9. LA NOSTRA COMARCA A LA PREHISTÒRIA.. 11

TEMA 5. LES PRIMERES CIVILITZACIONS. 13

ELS IMPERIS AGRARIS. 13

ACTIVITAT 1. EL CODI DE HAMMURABI 15

ACTIVITAT 2. L’ESCRIPTURA CUNEIFORME. 15

ACTIVITAT 3. ELS DÉUS EGIPCIS. 16

ACTIVITAT 4. EL MÓN EGIPCI 17

ACTIVITAT 5. EL CULTE A LA MORT. 18

ACTIVITAT 6. LES PIRÀMIDES. 19

ACTIVITAT 7. LA TOMBA DE TUTANKHAMON.. 20

ACTIVITAT 8. ELS MONUMENTS EGIPCIS. 20

ACTIVITAT 9. LA NOSTRA COMARCA DURANT AQUESTA ÈPOCA.. 20

TEMA 6. EL MÓN GREC.. 22

ACTIVITAT 1. EL MAPA DE GRÈCIA.. 23

ACTIVITAT 2. LA DEMOCRÀCIA GREGA.. 24

ACTIVITAT 3. L’EDUCACIÓ A ESPARTA.. 24

ACTIVITAT  4. ALEXANDRE EL GRAN.. 25

ACTIVITAT 5.  EL TEATRE GREC.. 25

ACTIVITAT 6. LA MITOLOGIA GREGA.. 26

ACTIVITAT 7. LA VIDA QUOTIDIANA.. 26

ACTIVITAT 8. LA NOSTRA COMARCA DURANT AQUESTA ÈPOCA.. 26

ACTIVITAT DE SÍNTESI 27

TEMA 7. LA CIVILITZACIÓ ROMANA.. 28

ACTIVITAT 1. COM CONTAVEN ELS ROMANS. 30

ACTIVITAT 2 . LES CIUTATS CATALANES DERIVADES DE LES ROMANES. 30

ACTIVITAT 3.  L’EVOLUCIÓ DE L’IMPERI ROMÀ.. 31

ACTIVITAT 4 . TARRACO.. 32

ACTIVITAT 5. HISPANIA.. 33

ACTIVITAT 6. QUÈ MENJAVEN ELS ROMANS. 34

ACTIVITAT 7. ELS MONUMENTS DE ROMA.. 34

ACTIVITAT 8. LA FI DE L’IMPERI ROMÀ D’OCCIDENT. 35

ACTIVITAT 9. LA NOSTRA COMARCA DURANT AQUESTA ÈPOCA.. 35

ACTIVITAT DE SÍNTESI 36

ALTRES WEBS. 40


 CRÈDIT II. LA HISTÒRIA FINS L’ÈPOCA ROMANA

ACTIVITAT PREVIA

 

 1. CONCEPTE D’HISTÒRIA I PREHISTÒRIA

 

 

La Prehistòria és_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

La  història és_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

http://www.xtec.es/aulanet/viatge/credit1/01/expal11.htm#act_2

 

 

 

DADES CLAU. Relaciona amb fletxes les dues columnes.

 

 

2.000.000 a.C

10.000  a.C

3.500 a.C

476 d.C

1453 d.C

1789 d.C

2006 d.C.

 

Inici de la història

Època actual

Descobriment d’Amèrica

Caiguda de Bizanci

Revolució francesa

Inici de la prehistòria

Inici del Neolític

Fi de l’Imperi Romà

Fundació de Cardedeu

 

 

ACTIVITAT 1

EIX CRONOLÒGIC DE LA PREHISTÒRIA I DE LA HISTÒRIA

 

 

 

 

 


INICI PREHISTÒRIA: 2 Milions d’anys aC

FINAL. 3.500 aC


ACTIVITAT 2

EIX CRONOLÒGIC DE LA HISTÒRIA

 

 

 

 


INICI: . 3.500 aC    ___________________________

Fi: època actual

 

ACTIVITAT 3

EIX CRONOLÒGIC DE  LA HISTÒRIA ANTIGA

 

 

 

 


INICI: . 3.500 aC   ________________________

FI: 476 dC     ____________________________

ACTIVITAT 4

EIX CRONOLÒGIC DE LA HISTÒRIA MEDIEVAL

 

 

 

 

 


INICI:  476 dC  ____________________________

FI: 1453 dC    _____________________________

ACTIVITAT 5

EIX CRONOLÒGIC DE HISTÒRIA MODERNA

 

 

 

 


INICI:  1453 dC _______________________________

FI: 1789 dC      ________________________________

ACTIVITAT 6

EIX CRONOLÒGIC DE  LA HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

 

 


INICI:  1789 dC _______________________________

FI: època actual      ________________________________

 
TEMA 4. LA HUMANITAT PREHISTÒRICA

 

EIX CRONOLÒGIC DE  LA PREHISTÒRIA

 

 

 

 

 


Cal col·locar a l’eix  els períodes de sota i l’encreuament de fletxes

 

INICI: 2 Milions d’anys aC

FINAL. 3.500 aC

Paleolític 2 milions aC- 10.000 aC

Neolític 10.000 aC-4.000 aC

Edat dels metalls  4.000 aC – 3.500 aC

 

 

DATES. RELACIONA LES DUES COLUMNES AMB FLETXES I COL·LOCA CADA ESDEVENIMENT I CADA DATA A L’EIX CRONOLÒGIC

 

 

 

 

CERÀMICA

METAL·LÚRGIA

INICI DE  L’ESCRIPTURA

NAIXEMENT DE L’ART

PRIMERS POBLATS

HOMO ERECTUS

HOMO NEANDERTHALENSIS

HOMO SAPIENS

H. HABILIS

RAMADERIA

AGRICULTURA

HOMO ANTECESSOR

 

TOTES LES DATES SÓN ABANS DE CRIST

1.500.000

230.000

80.000

40.000

10.000

9000

8000

7000

4000

3500

500

2.000.000

1.000.000

 

 

 

ACTIVITAT 1. VOCABULARI

Cal escriure la definició dins el rectangle.

FÒSSIL

 

 
 

 

 

 


EL PROCÉS D’HOMINITZACIÓ

 

 
 

 

 

 


BIFAÇ

 

 
 

 

 

 


SEDENTARISME

 

 
 

 

 

 


CERÀMICA

 

 
 

 

 

 


DOLMEN

 

 
 

 

 

 


MENHIR

 

 
 

 

 

 ACTIVITAT 2. L’ESQUELET HUMÀ I EL DEL XIMPANZÉ

Ara construírem l’esquelet d’un i d’altre en aquesta pàgina. Cal anotar les principals diferències entre els dos esquelets.

CRANI:

 

 

 

PIT:

 

 

 

 

CAMES:

 

 

 

 

 

PEUS:

 

 

 

MANS:

 
 

 ACTIVITAT 3. EVOLUCIÓ DELS HOMINIDIS

 

Visitarem la següent pàgina i cal que completeu l’estructura següent mirant la pàgina web.

 

 

Cuadro de texto: LES HABILITATS DE L’HOMO
Quan entrarem a la pàgina de sota situarem cada text amb el seu homo corresponent

http://www.xtec.es/aulanet/viatge/credit2/01/expal21.htm#act_1

ACTIVITAT 4. EL PALEOLÍTIC

 

 


Cuadro de texto: El Paleolític és un dels períodes en què es divideix tradicionalment la Prehistòria.
La història de la humanitat, segons les dades de les quals disposem fins ara, va començar a l'inici del Quaternari, fa uns dos milions i mig d'anys, a la zona oriental del continent africà, on s'han trobat els primers instruments de pedra fabricats d'una manera intencional. 
 
El Quaternari, o Cenozoic, es divideix en dos períodes: Plistocè i Holocè.
Al llarg del Plistocè es van succeir unes oscil·lacions climàtiques de durada molt diferent, que encara amaguen moltes preguntes sense resposta: són les fases anomenades Glaciacions, que es caracteritzen per freds molt intensos, que van fer que el nord i centre d'Europa fossin coberts pels gels i que a la zona mediterrània, més temperada, l'home hi arribés en dates molt llunyanes.
Intercalats entremig de períodes de molt fred, es produïren períodes més càlids, que es coneixen com Interglacials. 
 
La flora i la fauna variava segons el clima i les conseqüències derivades d'això repercutia i condicionava la supervivència de l'home, ja que aquest s'alimentava de la caça i recol·lecció en el que es coneix com a economia depredadora.

OMPLI ELS BUITS

 1. La història de la humanitat va començar al __________________
 2. Les glaciacions es van esdevenir al període __________________
 3. L’home s’alimentava de la caça i de la recol·lecció, això es coneix com a _______________________
 4. La història de la humanitat va començar fa  ____________________

 

 

ACTIVITAT 5. EL BON ARQUEÒLEG

 

Anirem a aquesta pàgina i cadascú farà el test del bon arqueòleg. Cal que apuntis el resultat del test de cada membre del grup.

 

ACTIVITAT 6. LES COVES D’ALTAMIRA

Visitarem aquesta pàgina i contestarem les següents preguntes:

 

 

 

 

ACTIVITAT 7.ESTUDI COMPARATIU SOBRE ELS FORMES DE VIDA AL PALEOLÍTIC, MESOLÍTIC I NEOLÍTIC

 

Has d’omplir el següent quadre tot consultant aquí.

 

 

PALEOLÍTIC

MESOLÍTIC

NEOLÍTIC

Tipus d’homo

 

 

 

 

 

 

Formes de subsistència

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitatge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema econòmic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicació geogràfica dels grups

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT 8. HÀBITAT I VIDA AL NEOLÍTIC

 

 

Resumeix els canvis que va suposar el Neolític en la vida de les persones:

 

1.      Quan va passar_____________________________

2.      On va passar_______________________________

3.      Quines formes de vida van canviar__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.      Quines coses es van inventar ____________________________________________________________

 

Saps que és un dolmen. Ara farem un test

 

ACTIVITAT 9. LA NOSTRA COMARCA A LA PREHISTÒRIA

 

Entrarem a la Hiperenciclopèdia i contestarem:

 

1. On es concentren els primers pobladors __________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Quin riu és l’escollit pels poblaments _____________________________________________________

3. Quins materials són els que més s’han trobat  _____________________________________________________________________4. Hi ha uns sepulcres dominants a la nostra comarca. Com es diuen? _____________________________________________________________________

 

 

 


ACTIVITAT DE SÍNTESI

 

Has d’omplir aquest mapa conceptual amb aquests conceptes: hominització, neolítica, avenços tecnològics, agricultura, creacions culturals, divisió del treball, poblats permanents, paleolític, edat de bronze, mesolític, edat de ferro, neolític, noves creacions culturals, ramaderia

LA PREHISTÒRIA

 
 


                                              

 


Està dividida

 segons  la                  estudia                                                  distingim

l’evolució humana

 

 
 

 

 

 


                                                                       estudiem                                  estudiem

 

La revolució ________

 

- organització econòmica

 

-

 

-

 
                                                                                 

 

 

 

 


Hi   ha dos períodes                                                                           Que  comprèn

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEMA 5. LES PRIMERES CIVILITZACIONS.

ELS IMPERIS AGRARIS

 
 

 

 

 


EIX CRONOLÒGIC DE  LES PRIMERES CIVILITZACIONS

 

 

 

 

 


DATES. RELACIONA LES DUES COLUMNES AMB FLETXES I COL·LOCA CADA ESDEVENIMENT I CADA DATA A L’EIX CRONOLÒGIC

 

 

 

 

CONQUESTA ROMANA D’EGIPTE

IMPERI PERSA

APARICIÓ DE L’ESCRIPTURA

UNIFICACIÓ D’EGIPTE

IMPERI ANTIC EGIPCI

IMPERI BABILÒNIC

CODI D’HAMMURABI

 

TOTES LES DATES SÓN ABANS DE CRIST

 

3500

3000

2500

2000

1750

30

539

55

 

 

ESCRIPTURA CUNEÏFORME

 

 
 

 

 

 


ZIGGURAT

 

 
 

 

 

 


FARAÓ

 

 
 

 

 

 


ESCRIPTURA JEROGLÍFICA

 

 
 

 

 

 


RELIGIÓ EGÍPCIA

 

 
 

 

 

 


PIRÀMIDE

 

 
 

 

 

 


LES PRIMERES CIVILITZACIONS

 

 

Mesopotamia y los inicios de la civilización

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ACTIVITAT 1. EL CODI DE HAMMURABI

 

Fixa’t en aquestes lleis fetes entre els 1790-1750? a. C.

 

129.- Si la esposa de un señor es (sor)prendida acostada con otro hombre, los ligarán (uno a otro) y los arrojarán al agua. Si el marido de la mujer desea perdonar a su mujer, entonces el rey puede (a su vez) perdonar a su súbdito.

 

195.- Si un hijo ha golpeado a su padre, se le amputará su mano.

 

196.- Si un señor ha reventado el ojo de otro señor, se le reventará su ojo.

 

198.- Si ha reventado el ojo de un subalterno o ha roto su hueso, pesará una mina de plata.

 

199.- Si ha reventado el ojo del esclavo o ha roto su hueso, pesará la mitad de su precio

 

 

 1. quin tipus de càstig s’aplica? Com es diu?

_____________________________________________________

 

 1. Et semblen justos aquests càstigs?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ACTIVITAT 2. L’ESCRIPTURA CUNEIFORME

 

Després de visitar aquesta pàgina http://www.dearqueologia.com/ninos_cultura_sumeria.htm

 

contesta el següent:

 1. Sobre quin material escrivien els sumeris_______________________
 2. L’estri que empraven era ____________________________________
 3. En quin tipus de línies van començar a escriure __________________

 

En aquesta pàgina pots escriure tots els noms dels membres del grup en escriptura cuneïforme ugarítica. Posa’ls a sota

 

 

 

 
 

 

 

 

 


Els egipcis escrivien amb jeroglífics . Ara ho veurem aquí.

 

ACTIVITAT 3. ELS DÉUS EGIPCIS

 

Hem de situar els principals déus egipcis i les seves característiques principals que trobarem aquí.

 

RA

 

 

 

 

 

OSIRIS

 

 

 

 

 

ISIS

 

 

 

 

 

HORUS

 

 

 

 

 

SETH

 

 

 

 

 

ANUBIS

 

 

 

 

 

HATHOR

 

 

 

 

 

THOT

 

 

 

 

 


ACTIVITAT 4. EL MÓN EGIPCI

 

Ens situarem les principals ciutats d’Egipte.  Abans veurem una imatge en satèl·lit

 


També veurem com era la vida quotidiana

 

1.      Hi havia metges a l'Egipte antic?

2.      Amb quin material construïen les cases?

3.      Com es feien els casaments?

4.      Anaven a l'escola els nens?

5.      Per què no menjaven sucre?

6.      com es deia la roba que portaven els homes?

 

Egipte és un país dominat pel riu Nil. Ara veurem  la importància del Nil.

 

 

ACTIVITAT 5. EL CULTE A LA MORT

 

Podrem veure com es momificaven els morts. Fes un resum del procés de momificació amb paciència ja que la pàgina està amb anglès

 

 

 
 

 

 

 

 

 Judici d’Osiris,

Quins personatges participaven del judici d’Osiris?

 

 

Escriu a sota l’oració que es feia davant Osiris

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ACTIVITAT 6. LES PIRÀMIDES

 

 

Ens situarem a la pàgina que explica com es feien les piràmides. Després de veure-la ho pots resumir a sota

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVITAT 7. LA TOMBA DE TUTANKHAMON

Entrarem a la pàgina i hauràs de contestar les següents preguntes:

 

1.      Qui va descobrir la tomba? _____________________________

2.      A quina edat va morir Tutankhamon ______________________

3.      Quan de temps es va trigar en buidar la tomba _______________

 

Per completar la visita veurem la tomba en tres dimensions.

ACTIVITAT 8. ELS MONUMENTS EGIPCIS

Ara farem una visita pels monuments egipcis més importants. Després de veure-los cada grup apuntarà els 3 que més els hi ha agradat i el perquè de la seva elecció.

 

1_________________________________________

2_________________________________________

3_________________________________________

 

ACTIVITAT 9. LA NOSTRA COMARCA DURANT AQUESTA ÈPOCA

 

Entrarem a la Hiperenciclopèdia i contestarem:

 

1. Què s’ha trobat a Llinars a l’edat del bronze? __________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Què és un aixovar _____________________________________________________________________

3. Coneixes l’església de sota? On és _______________________________________

 


ACTIVITAT DE SÍNTESI

 

Completa el quadre

 

CIVILITZACIÓ EGÍPCIA

CIVILITZACIONS MESOPOTÀMIQUES

RIUS FORMADORS

 

 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ ECONÒMICA

 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ SOCIAL

 

 

 

 

 

 

CULTURA

 

 

 

 

 

 

ART

 

 

 

 

 

 


TEMA 6. EL MÓN GREC

 
 

 

 


EIX CRONOLÒGIC DEL MÓN GREC

 

 

 

 

 


RELACIONA LES DUES COLUMNES AMB FLETXES I COL·LOCA CADA ESDEVENIMENT I CADA DATA A L’EIX CRONOLÒGIC

 

 

 

 

ALEXANDRE EL GRAN

GUERRES DEL PELOPONÈS

PRIMERS JOCS OLÍMPICS

GUERRES MÈDIQUES

NAIXEMENT DE LES POLIS CONSTRUCCIÓ DEL PARTENÓ

 

 

TOTES LES DADES SÓN ABANS DE CRIST

 

1000-800

776

490-478

447-438

431-404

334-323

112

 

 

DEMOCRÀCIA

 

 
 

 

 

 


POLIS

 

 
 

 

 

 


OLIGARQUIA

 

 
 

 

 

 


HOPLITA

 

 
 

 

 


HEL·LENISME

 

 
 

 

 


DÉUS GRECS

 

 
 

 

 


TEATRE

 

 
 

 

 


PARTENÓ

 

 
 

 

 


ACTIVITAT 1. EL MAPA DE GRÈCIA

Mira bé el mapa de sota i digues quines ciutats et sonen i van ser importants en la història de Grècia.

 

 

ACTIVITAT 2. LA DEMOCRÀCIA GREGA

 

Analitzem com funcionava la democràcia grega. Quines eren els seus trets:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


ACTIVITAT 3. L’EDUCACIÓ A ESPARTA

 

Cuadro de texto: Una de les negacions més conegudes i radicals de la individualitat es va donar, a l’antiguitat, en la societat espartana. El nen, des que naixia, si no era sacrificat a causa de la seva debilitat, era educat exclusivament de cara a la seva formació com a soldat. Apartat de la família als 7 anys, es socialitzava exclusivament a través de la seva pertinença (en condicions duríssimes) a l’exèrcit. En la societat espartana l’individu ( i per tant els nens i les nenes també) no tenia cap mena d’importància: només importava la col·lectivitat, radicalment militaritzada

http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/cat/historia/h-precarietat.html

 

 

 

 

Què et sembla l’educació espartana?

 

 
 

 

 

 

 

 


ACTIVITAT  4. ALEXANDRE EL GRAN

 

Alexandre va ser un gran emperador. Aquí podem veure la seva biografia i contestar les següents preguntes.

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT 5.  EL TEATRE GREC

 

Anem a veure com vivien el teatre els grecs.  Què t’ha sorprès del que s’ha llegit?

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVITAT 6. LA MITOLOGIA GREGA

 

Entrarem en aquesta pàgina per contestar

 

 1. On vivien els déus? _______________________________________________
 2. Qui és la primera divinitat ? _______________________________________
 3. Per què els porters de futbol se’ls diu cancerbers? _______________________________________________________________

ACTIVITAT 7. LA VIDA QUOTIDIANA

 

Ara veuràs com vivien les dones gregues. Llegirem el text i el debatrem

 

ACTIVITAT 8. LA NOSTRA COMARCA DURANT AQUESTA ÈPOCA

 

Entrarem a la Hiperenciclopèdia i contestarem:

 

1. A partir de quin segle apareixen els productes fenicis al Vallès? _____________________________________________________________________

2. Quina tribu ibèrica dominava la zona? _____________________________________________________________________

3. Els nous productes de comerç es guarden en llocs elevats amb torres de guaita. Qué són aquestes torres? _______________________________________


ACTIVITAT DE SÍNTESI

 

Completa el quadre

 

CIVILITZACIÓ GREGA

 

GRANS PERÍODES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ ECONÒMICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ SOCIAL

LA POLIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA I RELIGIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEMA 7. LA CIVILITZACIÓ ROMANA

 
 

 

 

 

 

 

 


EIX CRONOLÒGIC DEL MÓN ROMÀ

 

 

 

 

 

 

 

 


DATES. RELACIONA LES DUES COLUMNES AMB FLETXES I COL·LOCA CADA ESDEVENIMENT I CADA DATA A L’EIX CRONOLÒGIC

 

 

 

FUNDACIÓ DE ROMA

DIVISIÓ DE L’IMPERI

INICI DE L’IMPERI

DESTITUCIÓ DEL DARRER EMPERADOR D’OCCIDENT

INICI DE LA REPÚBLICA

 

 

753 aC

509 aC

27 aC

395 dC

476 dC

1234 dC

 

 

MONARQUIA

 

 
 

 

 

 


REPÚBLICA

 

 
 

 

 

 


SENAT

 

 
 

 


CALÇADA

 

 
 

 

 


AMFITEATRE

 

 
 

 

 


LEGIÓ

 

 
 

 

 


PATRICI

 

 
 

 

 


BÀRBARS

 

 
 

 

 


FÒRUM

 

 
 

 

 


LLIBERT

 

 
 

 

 


PLEBEU

 

 
 

 


ACTIVITAT 1. COM CONTAVEN ELS ROMANS

 

En aquesta pàgina podrem aprendre a contar com els romans. Situa darrera de cada número actual el corresponent en romà. Recorda que la mateixa lletra no es pot repetir més de 3 vegades.

 

 

I = 1

V= 5

X= 10

L= 50

C= 100

D= 500

M= 1000

Q= 5000

H= 10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


25=                      1239=                         2006=                                6543=

 

 

ACTIVITAT 2 . LES CIUTATS CATALANES DERIVADES DE LES ROMANES

 

Has de relacionar la columna de l’esquerra amb la de la dreta posant el número corresponent

 

 

Cuadro de texto: 1 Egara    			Cànoves 
2 Iulia Libica			Barcelona 	
3 Barcino 			Empúries 	
4 Baetulo			Girona 		
5 Iluro				Guissona 	
6 Tarraco			Isona		
7 Gerunda			Lleida 		
8 Ilerda			Llívia 		
9 Dertosa			Mataró 	
10 Aesso			Tarragona 	
11 Iesso 			Terrassa 	
12 Emporiae			Tortosa 	
				Castellfollit
				Cardedeu 
				Badalona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT 3.  L’EVOLUCIÓ DE L’IMPERI ROMÀ

Tot veient el  mapa contestarem el següent


 

ACTIVITAT 4 . TARRACO

 

 Entrarem a la pàgina de Tarraco. Primer visitarem les diferents parts de Tarraco i hauràs de fer una descripció de les següents parts:

 

 AMFITEATRE

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CIRC

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEMPLE

 

 
  ACTIVITAT 5. HISPANIA

 

Ens trobem a Itàlica *, ciutat de la Bètica *, a Hispània *. Acabem d'arribar de Tàrraco *, la capital de la Tarraconense *.
Hem anat en vaixell per tota la riba del Mare Nostrum * i, remuntant les aigües del Betis *, veritable artèria econòmica d'aquesta província romana, hem arribat al nostre destí

 

Sabries col·locar els topònims amb * de dalt en el mapa inferior?  

 

 

 

 


 


ACTIVITAT 6. QUÈ MENJAVEN ELS ROMANS

 

Podrem saber que menjaven els romans. Visitarem la pàgina i contestareu:

 

1.      Quins aliments no apareixen en la llista? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.      Quin era l’àpat més important del dia? _____________________________

3.      Quins menjars que surten al text desconeixeu que poden ser? ________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ACTIVITAT 7. ELS MONUMENTS DE ROMA

 

Primer farem una visita virtual a Roma. Passejarem pels principals monuments de Roma. Hauràs d’omplir el següent quadre:

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓ

FUNCIÓ

PLANTA

COLISSEU

 

 

 

 

 

 

 

PANTEÓ

 

 

 

 

 

 

 

COLUMNA TRAJANA

 

 

 

 

 

 

 

CIRC MÀXIM

 

 

 

 

 

 

 

ARC DE CONSTANTÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT 8. LA FI DE L’IMPERI ROMÀ D’OCCIDENT

 

L’Imperi Romà d’Occident s’acaba al 476 dC. Mirant aquesta pàgina podreu contestar:

 1. Quines tribus s’estableixen a Hispana? ________________________________________________________
 2. Quines a Italia ____________________________________________
 3. Què passa amb l’Imperi Romà d’Orient _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ACTIVITAT 9. LA NOSTRA COMARCA DURANT AQUESTA ÈPOCA

 

Entrarem a la Hiperenciclopèdia i contestarem:

 

1. Per què els habitants del Vallès abandonen els turons i poblen les valls en aquest moment? _____________________________________________________________________

2. Hi ha una localitat de la nostra comarca que destacarà per la construcció de banys. Quina és? _____________________________________________________________________

3. Per què és tan important les vies de comunicació a l'? _______________________________________

 


ACTIVITAT DE SÍNTESI

 

Completa el quadre

 

CIVILITZACIÓ ROMANA

 

GRANS PERÍODES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ ECONÒMICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ SOCIAL

LA POLIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA I RELIGIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Cuadro de texto: PÀGINES WEB

 

 

GENERAL

 

MAPES DEL MÓN (NATIONAL GEOGRAPHIC)

 

MAPES DEL MON (GO HRW)

 

MAPES DE CONTINENTS I OCEANS

 

LA VOLTA AL MÓN EN 80 IMATGES

 

MAPES SOCIALS

 

GOOGLE EARTH

 

WEBS DE PROFES

 

RECURSOS TIC A LES SOCIALS

 

MAPES MUTS

 

MAPES MUTS Lope de Vega

 

PROJECTE SEXTANTE

 

PROJECTE KAIROS

 

SANTILLANA

 

VALLÈS ORIENTAL

 

EL SISTEMA SOLAR I LA TERRA

 

EL SISTEMA SOLAR

 

EL PLANETA TERRA

 

EL PLANETA TERRA

 

CURIOSITATS SOBRE LA TERRA

 

DERIVA CONTINENTAL

 

L’ATMOSFERA

 

ELS  MAPES I L’ORIENTACIÓ

 

LOCALITZACIÓ DE LATITUD I LONGITUD DE LA TERRA

 

FER MAPES DEL MÓN

 

 

EL MÓN: RELLEUS I RIUS

 

ECOSISTEMES DE LA TERRA

 

ELS DIES I LES ESTACIONS

 

LES ESTACIONS

 

LA METEREOLOGIA

 

ELS ELEMENTS DEL CLIMA

 

ELS CLIMES DEL MÓN

 

CLIMATOLOGIA

 

VOCABULARI DEL CLIMA

 

ELS CLIMES DEL MÓN

 

ELS CLIMES D’ESPANYA

 

ELS CLIMES D’ESPANYA

 

GEOGRAFIA D’ESPANYA

 

GEOGRAFIA D’ESPANYA

 

HISTÒRIA

LA PREHISTÒRIA

 

ELS JACIMENTS PREHISTÒRICS

 

VIATGE PEL PALEOLÍTIC

 

BECOMING HUMAN

 

TRAS LAS HUELLAS DE NUESTRO PASADO

EVOLUCIÓ HUMANA

 

NEOLÍTIC

 

L’ORIGEN DE LA CIVILITZACIÓ 

 

PRIMERES CIVILITZACIONS

 

ESCRIPTURA CUNEÏFORME

EGIPTE

 

EDU365. Mini ud sobre egipte

 

DÉUS EGIPCIS

 

MOMIFICACIÓ

 

LA ILIADA

 

LA CIVILITZACIÓ ROMANA

 

L’IMPERI ROMÀ

 

EL MÓN ROMÀ

 

EL TEMPLE ROMÀ

 

 


 

ALTRES WEBS

El programa Google Earth combina imatges de satèl·lit, mapes, ortofotos i informació geogràfica. Disposa de cercador i efectes visuals espectaculars. El podeu descarregar des de l'adreça http://earth.google.com/.

 

Una web molt interessant per poder treballar les dades referides al temps meteorològic és http://www.infomet.fcr.es amb imatges per satèl·lit. Disposa d'una secció d'eines que podeu utilitzar a classe i on podeu crear moltes activitats.

Si voleu treballar el relleu, els països, l'orografia... de manera interactiva a partir d'elements Flash interactius, feu una visita a la web de l'IES Príncep de Girona a l'adreça

 

http://iespgirona.xtec.net/~ealonso/flash/mapesflash.htm.

Havent estudiat la formació del paisatge, si voleu aprofundir en la influència que pot tenir el paisatge en la cultura i les tradicions dels pobles llindants, entreu a la web de l'IES La Ferreria a l'adreça

 

http://www.xtec.net/ieslaferreria/ a l'apartat Experiències educatives. Trobareu una unitat didàctica anomenada L'Ebre, els seus pobles i el seu delta. L'autora invita l'alumnat a investigar la força que té l'entorn en la manera de fer i de ser de les persones que hi viuen. És una unitat didàctica molt adequada per al primer cicle de l'ESO. Totes les activitats estan pautades i a punt per poder-les treballar

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem/claves_evolucion/index.html#
i
Tras las huellas de nuestos orígenes, a l'adreça http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/index.html.

Per treballar l'art, l'evolució, els jaciments, l'hàbitat, la tecnologia, les creences, l'efecte de les glaciacions i altres temes, visiteu la web Nuestros orígenes, a l'adreça http://www.nuestrosorigenes.com.

 

La web Becoming Human, a l'adreça http://www.becominghuman.org, té gran rellevància. Entre altres recursos ofereix un documental interactiu sobre la història dels nostres orígens i l'evolució de la nostra espècie. També, si accediu a la secció Leraning center I ActivitiesI Building bodies, els alumnes poden reconstruir un esquelet de ximpanzé i un altre d'humà.

Com a cloenda d'aquest apartat informatiu, incloem una adreça amb un tractament específic del paper de la dona a la prehistòria: la web Hominidés, en francès, a l'adreça http://hominides.com. En concret, el tractament específic sobre la dona prehistòrica el trobareu a

 

http://hominides.com/html/dossiers/femme_prehistoire.com.

Al portal edu365 disposeu d'unes activitats adreçades als alumnes de primària, però que us poden ser d'utilitat a l'hora de presentar el tema de la prehistòria. Ho trobareu a l'apartat No badis, a l'adreça http://www.edu365.com/nobadis/index.htm.

 

http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/587/elneolitico.htm La web Del Neolítico a las sociedades urbanas del próximo oriente. Fuentes arqueológicas aporta un material adaptable a qualsevol nivell.

 

http://www.egiptologia.com/religion/default.htm Per aspectes referents a la simbologia egípcia.

 

http://www.egiptomania.com/mitologia/ Textos que parlen sobre mitologia.

 

http://clio.rediris.es/fichas/hammurabi.htm En aquest web es pot trobar el text parcial del codi d'Hammurabi traduït al castellà

 

http://www.egiptoaldescubierto.com/ Web interessant amb molta informació visual sobre la vida a l'antic Egipte.

 

http://www.fundclos.com/ Web de la Fundació Clos, en la qual destaquen el museu i les activitats adreçades als estudiants

 

http://www.xtec.net/serveis/cda/e3900018/roman1.html. Web amb propostes de treball al voltant del tema de la Tarragona romana adreçat a alumnes de tots els nivells.

 

http://www.xtec.net/%7Ejclua12/3clas.htm. Pot servir per ampliar informació, ja que té un nivell elevat.

 

http://cv.uoc.es/~jmunozmi/webqr/wqromact/index.htm. És una webquest molt interessant. Mostra les etapes de Roma molt ben explicades. Incorpora activitats i una programació que us pot resultar molt útil.

 

http://www.xtec.net/~sgiralt/labyrinthus/roma/romamapa.htm. Si entreu en aquesta web, trobareu tota la història de Roma amb un índex molt clarificador. També disposa d'informació complementària de qualsevol apartat. Si entreu a l'enllaç sobre el cristianisme, podeu trobar informació més concreta sobre aquest tema.

 

http://www.xtec.net/~jarrimad/grecia/grecia.html. Art grec.

 

http://www.xtec.net/~fchorda/credit/credit2/htm/216.htm. Art grec.

 

http://www.museoromano.com/. Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

 

http://www.xtec.net/%7Ecsoria1/catala.htm . Apunts d’història universal


 

 

http://www.cnice.mec.es/profesores/secundaria/ciencias_sociales/

 

http://www.xtec.es/recursos/socials/taller/unitat2/enllacos.htm

 

http://www.indexnet.santillana.es/rcs2/lineaTiempo/index.html

 

 http://www.ub.es/medame/textos02.html

 

http://maps.google.com/

 

http://go.hrw.com/atlas/norm_htm/world.htm

 

http://www.capitals.com/docs/flagsoftheworld.html

 

http://www.solarviews.com/span/solarsys.htm

 

http://www.dearqueologia.com/ninos_indice.htm

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23000180/DepGeografia.htm

 

 

ALTRES

 

ACTIVITATS DEL CLIC