pÓgina principal

Xavier Vilaseca i Bañeras
FILOSOFIA PER A JOVES ESTUDIANTS

 

 

 

 

 

 

pÓgina anterior

MORAL I DEONTOLOGIA

Normalment la moralitat fa referència a la globalitat de les nostres accions com a persones. La persona és subjecte i finalitat de la moralitat. Quan ens referim a la persona com a tal, parlem de moral general.

Si bé és cert que l’ésser humà es defineix fonamentalment com a persona, cada individu realitza una sèrie d’activitats específiques que constitueixen el que anomenem la seva “dedicació” o “professió”. Així, a més de ser persona, hom és mecànic, professora, metge, advocada, pescador... Aquestes activitats professionals estan sotmeses a una legislació judicial que varia segons els països. Però això sovint no és suficient i cal recórrer a una legislació moral particular que anomenem deontologia. Cada professió pot desenvolupar un codi deontològic propi que resolgui les situacions específiques que s’hi plantegen.

Hi ha professions que tenen un codi deontològic més desenvolupat per ser especialment importants o delicades. Pot ser el cas dels advocats, dels periodistes o dels metges (jurament hipocràtic).

Si vols veure un exemple de codi deontològic, clica aquí i veuràs el dels periodistes.

EXERCICI

Cas pràctic:

Un psicòleg treballa en un equip multidisciplinar a càrrec d’un centre residencial per a menors amb trastorns de conducta que acull a nois i noies amb problemes per consum de drogues, conducta desadaptativa i abandonament familiar, entre d’altres. En les sessions psicoeducatives han estat treballant la problemàtica de les relacions sexuals i els riscos que comporten, perquè la promiscuïtat és freqüent entre els interns. Tots els nois i noies afirmen ser VIH negatius.

En una sessió individual amb una noia, ella explica al psicòleg que manté relacions, des de fa temps, amb un dels nois del centre. També li diu que esta embarassada i que té decidit tirar endavant amb l’embaràs. El psicòleg s’entrevista individualment amb el noi i aquest admet mantenir relacions sexuals amb la noia. A més confessa al psicòleg que és VIH positiu, però no li pensa dir a la noia perquè si ho sabés el deixaria. A més a més, li diu que espera que tot això es mantingui en secret, doncs és el que els membres de l’equip sempre diuen respecte del que es tracta entre els professionals i els menors.

(Adaptat de C.B. Fisher (2012). Decoding the ethics code. A practical guide for psychologists. Sage).

Què hauria de fer el psicòleg en aquest cas? Justifica la teva resposta a partir de criteris ètics-deontològics. Has de tenir present el que diuen els articles 38 i 39 del codi deontològic del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.