Plataformes


   S'entèn per plataforma l'objecte sobre el que estan col·locats els sensors, i poden    ser molt diferents unes de les altres.

   Tipus de plataformes el terra
els globus
els avions
els coets
els satèl·lits

Les plataformes més utilitzades en teledetecció avui dia són els satèl·lits.