Ses parets seques de Cadaqués

 Qui va fer ses parets seques?

.

A la construccio de parets seques hi participava tota la mà d’obra disponible: fent paret, trencant roca per obtenir esquistos o bé traginant pedra.

També hi participaven pescadors, que compaginaven la feina en mar amb la feina en terra, i força gent que havia vingut de l’Empordà.

Hi havia paretaires que es dedicaven a aquesta feina, tot i que no pas tothom se podia permetre de contractar un professional, de manera que cadascú s'espavilava com podia. Si ses homos es dedicaven a fer paret, la feina de traginar pedres corresponia generalment a ses dones. Aixís, Francisco de Zamora, a qui ja hem esmentat abans, escrivia el 1790:

“Las mujeres acarrean la uva y las piedras para las paredes de las viñas en la cabeza, viniendo a ayudarles las de Masanet de Cabrenys. Pero se tiene notado que pronto pierden la dentadura”.

Algunes versions diuen que també va venir gent de Palau-saverdera. En Firmo Ferrer, en es seu llibre "Cadaqués des de l'arxiu" veu una coincidenci en l'augment de població que es va produir a  Cadaqués durant es segles XVIII i XIX i la devallada demogràfica que, al mateix temps, hi va haver a Palau.

 

A part d'això, es veu que ses cadaquesenques no tenien problemes només de dentadura, segons Zamora, perquè més endavant escriu:

“Las mujeres de Cadaqués están calvas de tanto trabajar con la cabeza, y se dice, cuando se casan, que llevan mujer y burra”.

En tot cas, queda clar que aquestes magnífiques construccions que malauradament cada cop estan més degradades són el resultat de la necessitat, i constitueixen l’admirable llegat que mos varen fer arribar aquells homos i dones de Cadaqués que, enfrontats a unes condicions de vida extremadament dures i difícils varen transformar el paisatge de Cadaqués en aquest "immens jardí de pedres" que deia Josep Pla.