Ses parets seques de Cadaqués

Feu clic a sobre de ses miniatures per ampliar ses imatges

 Ses barraques 

CLIC per ampliar

.Barraca de planta rodona

 

CLIC per ampliar

Interior de sa barraca anterior, on pot observar-se la falsa volta que fa de sostre

 

CLIC per ampliar

Bartraca de planta quadrada al Pla de les Taules

 

CLIC  per ampliar

Barraca de s'olivar d'en Llàtzer, a Guillola

 

CLIC per ampliar

Barraca a s'olivar de l'Ismel, a Guillola. És de base quadrada, però cap a dalt és rodona. Està adossada a una concavitat de sa roca.

 

CLIC per ampliar

Barraca de planta quadrada adosssada a una travessera

 

CLIC per ampliar

En aquest cas, s'ha construït un aixopluc (tot de pedra) que permet a un homo refugiar-se sense haver d'entrar a sa barraca.

 

dibuix.jpg (185235 bytes)

Alçat i secció d'una barraca

Què són

Sa barraca és una construcció de pedra seca que trobem a tot el terme de Cadaqués.

No és una construcció destinada a fer-hi vida, sinó que servia per guardar-hi sa collita i, eventualment, com a refugi en cas de mal temps.

Aprofitant que igualment s’havia d’espedregar el sòl, era lògic aprofitar ses pedres per a alguna cosa útil. De totes maneres, a la construcció de ses barraques se seleccionen sempre ses millors pedres, i sovint s’ha de trencar roca per obtenir pedra viua, perquè sa pedra del sòl (pedra morta) moltes vegades és poc consistent, i fins i tot s’engruna.

Aquesta selecció acurada des materials fa que actualment la majoria de barraques se conservin força bé.

Sempre s’ha dit que es foc conserva ses barraques. Això vol dir que mentres s’utilitzen es van reparant es desperfectes que s’hi produeixen. Tot i això és admirable com algunes d’aquestes barraques s’han conservat tot i que fa una colla d’anys que no es fan servir, i és que realment eren construccions molt ben fetes.

Com són ses barraques

La forma bàsica de ses barraques és, per dintre, rodona i amb una cúpula semiesfèrica. Per la banda de fora pot tenir formes diferents, que generalment depenen des puesto on estan construïdes. Normalment, si sa barraca es feia en un puesto pla, sense obstacles, es feia rodona. D’aquesta manera s’adaptava més bé a la forma des sostre. Si se feia en una travessera estreta, solia fer-se quadrada, perquè aquesta forma s’adaptava millor a l’espai disponible. Aquesta construcció era més complicada, perquè s’havien de trobar lloses prou grosses per fer ses angles sense perill que sa paret caigués.

De vegades n’hi ha que aprofiten sa travessera per un costat, mentres que per l’atre són semicirculars.

Algunes barraques aprofiten també algunes petites coues o concavitats que ofereix sa roca.

Es sostre de ses barraques està format per una falsa volta, és a dir amb lloses que es van posant  l’una a sobre de l’atra, sortint cada vegada una mica més. Al final hi ha una llosa que cobreix l'últim forat. Hi ha barraques en què aquesta pedra està aixecada, per deixar-hi entrar llum i també per servir de ximenera.

A part d’això, tota sa cúpula està coberta de pedres que fan contrapès a sa falsa volta i també serveixen per evitar que l’aiga penetri a l’interior de sa barraca.

Sa porta de sa barraca sòl ser baixa, i fa que s’hi hagi d’entrar acotat. A la llinda de sa porta hi ha una gran llosa.

A l’interior d’algunes barraques hi ha un banc de pedra d’un parell de pams d’alçada tot al voltant. També es poden trobar forats a ses parets per guardar-hi es tabac o atres objectes.  Algunes barraques poden tenir fins i tot una petita llar de foc a tocar sa porta.