Ses parets seques de Cadaqués

Feu clic a sobre de ses miniatures per ampliar ses imatges

 Ses travesseres 

Travesseres

Travesseres cap es corral d'en Morell

 

Travesseres

Travesseres a sa riera de Sant Vicenç

 

Olivar

Olivar des Birbenc

 

Olivar

Olivar a sa Riera de St. Vicenç

 

Jonquet

Olivar a Jonquet

 

Font del Santu

Font del Santu

 

Guillola

Olivar de l'Ismel, a sobre de sa plaja de St. Lluis, a Guillola.

Què són

Una feixa és una peça de terra de conreu situada a sa falda d'una muntanya.

En el terme de Cadaqués gairebé tots es terrenys tenen un pendent considerable. És molt difícil de trobar-ne cap de mínimament planer. I una terra que fa pendent és molt difícil de conrear.

Per això ses terres de conreu estan disposades en forma de feixes, aguantades per murs de pedra anomenats travesseres. A Cadaqués aquesta paraula es fa servir tan per designar es mur com per referir-se a sa feixa que aquest aguanta.

Aquestes construccions tenen la finalitat de facilitar es conreus i, al mateix temps, evitar l'erosió. Pensem que aquestes construccions es varen fer después de la gran desforestació que varen patir totes ses muntanyes de la banda de Cap de Creus, i una vegada desapareguts ses abres ses travesseres eren l'única manera d'impedir que l'aiga arrossegués la terra.

Com són ses travesseres

Ses travesseres estan situades de manera perpendicular as pendent i sostenen la terra pedregosa de ses feixes.

Com que l'aiga pot passar a través de sa paret seca, aquesta no s'acumula, i per més que plogui sa travessera no n'ha d'aguantar el pes.

Es pot observar que en algunes parets ses pedres de la part de sota estan més erosionades, precisament per aquesta acció de l'aiga.

L'amplada de ses feixes depèn de la inclinació des terreny. Com més pendent hi hagi més estretes seran.

Sorprèn la presenci de travesseres en puestos de pendent extraordinari. De vegades aguanten feixes molt petites, on només hi cabia un cep o dos. I no parlem de la dificultat que comportava traginar es rims des d'aquí, on no hi podien accedir ses animals de càrrega.

Totes ses travesseres són rematades amb grans lloses horitzontals, que de vegades fan la funció fins i tot de camí, sobretot en aquelles feixes estretes en què sobra poc espai.

 

 

Riera    Hort

Travesseres a tocar sa riera

Travessera rematada amb lloses horitzontals.