Els animals

Mots encreuats

Clica sobre el número corresponent. Escriu la resposta al quadrat, i a continuació, clica el botó que diu RESPOSTA. Cal posar els accents!.

1    2            
            
3              
            
            
          4    
5        6        
            
            
7              
    8          
            
9              
            

Horitzontals

1. Animals que no tenen esquelet intern
3. Animals que mengen herbes
5. Animals que mengen carn
7. Animals vertebrats que tenen plomes
8. Animasl que neixen directament de la mare
9. Animals que neixen de la mare i mamen

Verticals

2. Animals que tenen esquelet intern
4. Animals que neixen d'ous
6. Animals que mengen de tot