El nombre i el genere dels noms comuns

Nombre: Singular o plural.

Genere: Femení o masculí.

Aparella cada nom comú amb el seu genere i nombre.