CURS 2002-03

GUIA DE REFERÈNCIA PER ALS TREBALLS DE RECERCA


Bibliotecaria: Gemma Morlans


QUÈ T'OFEREIX LA GUIA DE REFERÈNCIA?

OBRES DE REFERÈNCIA GENERALS

Enciclopèdies, diccionaris, etc., d'àmbit general que us poden ser útils en la realització del vostre treball de recerca.

RECURSOS SEGONS MATÈRIES

Classificació dels treballs de recerca per temàtiques. Clicant sobre un tema podràs consultar quins recursos hem seleccionat.

BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE BARCELONA

Llistat de les biblioteques públiques de la ciutat per completar la cerca d'informació pel treball de recerca.

LLISTA DE TREBALLS DE RECERCA

Relació dels treballs de recerca previstos pel curs 2002-2003. Clicant sobre el teu tema podràs consultar directament quins recursos hem seleccionat.

 


OBRES DE REFERÈNCIA GENERALS

ENCICLOPÈDIES I DICCIONARIS

-Gran Enciclopèdia Catalana. 2a ed. Barcelona: Encilopèdia Catalana, 1987. 24 vols. ISBN 84-85194-81-0 (obra completa).

-Nueva Enciclopedia Larousse. Barcelona: Planeta, 1982. 20 vols. ISBN 84-320-4260-9 (obra completa).

-Diccionari enciclopèdic. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984. ISBN 84-320-4260-9 (obra completa).

-Diccionario enciclopédico básico. 6a ed. Esplugues de Llobregat: Plaza-Janés, cop. 1972.

-Fabra, P. Diccionari general de la llengua catalana. 12a ed. Barcelona: EDHASA, 1980. 1778 p. ISBN 84-350-0120-2.

-Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 20a ed. Madrid: Real Academia Española, 1984. 2 vols. ISBN 84-239-4777-7 (obra completa).

-Coromines, J. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. 4a ed. Barcelona: Curial, 1983. 9 vols. ISBN 84-7256-173-9 (obra completa).

-Microsoft. Enciclopedia Encarta 98. [recurs electrònic]. Microsoft Corporation, 1997. 1 CD-ROM.

-Enciclopèdia Catalana. Compacta 2000: l'enciclopèdia del mil·leni. [recurs electrònic]. Barcelona: Interacció, 1999. 2 CD-ROMs. ISBN 84-930052-0-7

-Enciclopedia multimedia [recurs electrònic]. Planeta-De Agostini, 1997.12 CD-ROMs. ISBN 84-395-6023-0 (obra completa).

-Enciclopedia de la Ciencia [recurs electrònic]. Barcelona: Zeta Multimedia, 1995.

 

 

(INICI)


 

RECURSOS SEGONS MATÈRIES

-ARQUITECTURA -ESPORTS
-ART -GEOGRAFIA I HISTÒRIA
-BIOGRAFIES -LITERATURA
-CIÈNCIA -MÚSICA
-CINEMA -PSICOLOGIA/SOCIOLOGIA
-DISSENY -TECNOLOGIA
-EMPRESA  

A cada una d'aquestes matèries hi trobareu els següents continguts:

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

Selecció de diferents documents apropiats per a cadascun dels treballs de recerca proposats per aquella matèria. S'ha intentat citar almenys una obra adequada per a cada treball, sempre que ha sigut possible.

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES

Llistat de diferents entitats relacionades amb cadascun dels temes proposats per a treballs de recerca (en els casos en què hi hagi entitats relacionades). S'hi indica diferents vies de contacte per si interessa anar a demanar informació a alguna entitat.

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

Llistat de diferents biblioteques especialitzades en cadascun dels temes proposats per a treballs de recerca. S'hi indiquen vies de contacte i la temàtica.

WEBS INTERESSANTS

Selecció de diferents enllaços a pàgines web sobre cadascun dels temes. S'ha intentat citar webs que puguin aportar informació interessant per als treballs de recerca. S'hi inclou un petit comentari sobre els continguts de cada pàgina web.

 

(INICI)


 

ARQUITECTURA

 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

WEBS INTERESSANTS


 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

 

(TORNAR A ARQUITECTURA)

(INICI)


 

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES

(TORNAR A ARQUITECTURA)

(INICI)


 

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

 

(TORNAR A ARQUITECTURA)

(INICI)


 

WEBS INTERESSANTS

 

(TORNAR A ARQUITECTURA)

(INICI)


 

ART

 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

WEBS INTERESSANTS

 


 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

 

(TORNAR A ART)

(INICI)


 

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES

Plaça Comercial, 3 08003 Barcelona
E-mail: associacio@artbarcelona.es

 

 

(TORNAR A ART)

(INICI)


 

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

Palau, 4 Baixos
08002 Barcelona
Tel. 93 301 23 69
Fax 93 301 52 26
E-mail: info@cdhistorieta.com

 

(TORNAR A ART)

(INICI)


 

WEBS INTERESSANTS

 

(TORNAR A ART)

(INICI)


 

BIOGRAFIES

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES. BIBLIOTEQUES

WEBS INTERESSANTS


 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

-Lukács, Georg. El asalto a la razón: la trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler. 2a ed. Barcelona: Grijalbo, 1978. 707 p. ISBN 84-253-0608-6. Signatura: 1(LUK)

(TORNAR A BIOGRAFIES)

(INICI)


 

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES. BIBLIOTEQUES

Degut a la diversitat de personatges d'aquest apartat no ha estat possible incloure entitats referents a tots els treballs de biografies. En alguns casos s'hi inclouen institucions de fora de Catalunya perquè poden resultar útils. Encara que no et sigui possible desplaçar-t'hi, t'indiquem vies de contacte per si t'interessa demanar informació.

Aragó 255
08007 Barcelona
Tel. 34-934 870 315
E-mail: museu@ftapies.com
Horaris: de dimarts a diumenge de 10 a 20 h. Dilluns no festius tancat.


Biblioteca. Especialitzada en art modern i contemporani. També hi podreu trobar col.leccions sobre les arts i la cultura asiàtiques i sobre les arts anomenades "primitives" africanes i oceàniques, així com cinema i vídeo.
Horari: de dimarts a divendres d’11 a 20 h a hores convingudes.
E-mail: gdomenech@ftapies.com

(TORNAR A BIOGRAFIES)

(INICI)


 

WEBS INTERESSANTS

 

(TORNAR A BIOGRAFIES)

(INICI)


 

CIÈNCIA

 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

WEBS INTERESSANTS


 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

 

(TORNAR A CIÈNCIA)

(INICI)


 

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES


C/Balmes, 47, entresol 2
08007 BARCELONA
Tel. 93 451 36 76
Fax. 93 454 66 16
ADC@diabetis.org

 

(TORNAR A CIÈNCIA)

(INICI)


 

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

Especialitzada en Matemàtiques, Informàtica i Estadística.

Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona.
Tel. 93 402 16 62
Horari: Dl-Dv: de 8 a 20h.

(TORNAR A CIÈNCIA)

(INICI)


 

WEBS INTERESSANTS

 

(TORNAR A CIÈNCIA)

(INICI)


 

CINEMA

 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

WEBS INTERESSANTS


 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

 

(TORNAR A CINEMA)

(INICI)


 

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES

(TORNAR A CINEMA)

(INICI)


 

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

 

(TORNAR A CINEMA)

(INICI)


 

WEBS INTERESSANTS

 

(TORNAR A CINEMA)

(INICI)


 

DISSENY

 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

WEBS INTERESSSANTS

 


 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

-Selle, G. Ideología y utopía del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1975. 245 p.Colección Comunicación Visual. ISBN 84-252-0866-1. Signatura: 745 SEL

-Wong, Wucius. Principios del diseño en color. Barcelona: Gustavo Gili, 1987. 100 p. ISBN 84-252-1377-0. Signatura: 745 WON

-Bonsiepe, G. Teoría y práctica del diseño industrial: elementos para una manualística crítica. Barcelona: Gustavo Gili, 1978. 254 p. Colección Comunicación Visual. ISBN 84-252-0697-9. Signatura: 745 BON

-Germani-Fabris. Fundamentos del proyecto gráfico. Barcelona: Don Bosco, 1973. 226 p. Col·lecció Nuevas fronteras gráficas. ISBN 84-236-0650-3. Signatura: 745 GER

-Sistemas CAD/CAM/CAE de diseño y fabricación por computador. Barcelona: Marcombo, 1986. 386 p. Serie Mundo electrónico. ISBN 84-267-0620-7. Signatura: 681.3 SIS

- Barnicoat, J. Los carteles: su historia y lenguaje. Barcelona: Gustavo Gili, 1972. 280 p. Colección Comunicación Visual. ISBN 84-252-0779-7. Signatura: 74 BAR

-Jones, John Christopher. Diseñar el diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1985. 334 p. Colección Diseño. ISBN 84-252-1214-6. Signatura: 745 JON

-Satué, Enric. El llibre dels anuncis: II, anys d'aprenentatge (1931-1939). Barcelona: Alta Fulla, 1988. 256 p. Col·lecció El Pedrís, 21. ISBN 84-86556-55-4. 745 SAT

-América Sánchez: deu estratègies gràfiques (catàleg de l'exposició). Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1991. 183 p. Text en català, castellà i anglès. ISBN 84-7609-428-0. Signatura: 745(064) SAN.

-Coffinet, J.; Pianzola, M. La tapicería. Barcelona: Rufino Torres, 1977. 128 p. Col·lección oficios artísticos. ISBN 84-85174-27-5. Signatura: 756 COF

-Klepper, Erhard. El traje a través de los tiempos. Barcelona: Gustavo Gili, 1971. 144 p. Signatura: 746 KLE

 

(TORNAR A DISSENY)

(INICI)


 

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES

 

(TORNAR A DISSENY)

(INICI)


 

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES


(TORNAR A DISSENY)

(INICI)


 

WEBS INTERESSANTS

 

(TORNAR A DISSENY)

(INICI)


 

EMPRESA

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

WEBS INTERESSANTS


 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

 

(TORNAR A EMPRESA)

(INICI)


 

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

 

(TORNAR A EMPRESA)

(INICI)


 

WEBS INTERESSANTS

 

(TORNAR A EMPRESA)

(INICI)


 

ESPORTS

 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

WEBS INTERESSANTS

 


 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

 

(TORNAR A ESPORTS)

(INICI)


 

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES

 

(TORNAR A ESPORTS)

(INICI)


 

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

 

 

(TORNAR A ESPORTS)

(INICI)


 

WEBS INTERESSANTS

 

(TORNAR A ESPORTS)

(INICI)


 

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

WEBS INTERESSANTS


 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

 

(TORNAR A GEOGRAFIA I HISTÒRIA)

(INICI)


 

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES

 

(TORNAR A GEOGRAFIA I HISTÒRIA)

(INICI)


 

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
Planta 11ª.
Baldiri Reixac, s/n.
08028 Barcelona
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20 hores.


(TORNAR A GEOGRAFIA I HISTÒRIA)

(INICI)


 

WEBS INTERESSANTS

 

(TORNAR A GEOGRAFIA I HISTÒRIA)

(INICI)


 

LITERATURA

 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES. BIBLIOTEQUES

WEBS INTERESSANTS


 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

 

(TORNAR A LITERATURA)

(INICI)


 

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES. BIBLIOTEQUES

(TORNAR A LITERATURA)

(INICI)


 

WEBS INTERESSANTS

 

(TORNAR A LITERATURA)

(INICI)


 

MÚSICA

 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

WEBS INTERESSANTS


 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

 

(TORNAR A MUSICA)

(INICI)


 

ENTITATS I INSTITUCIONS RELACIONADES


(TORNAR A MÚSICA)

(INICI)


 

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

(TORNAR A MÚSICA)

(INICI)


 

WEBS INTERESSANTS

 

(TORNAR A MÚSICA)

(INICI)


 

PSICOLOGIA/SOCIOLOGIA

 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

WEBS INTERESSANTS


 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

 

(TORNAR A PSICOLOGIA/SOCIOLOGIA)

(INICI)


 

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

(TORNAR A PSICOLOGIA/SOCIOLOGIA)

(INICI)


 

WEBS INTERESSANTS

 

(TORNAR A PSICOLOGIA/SOCIOLOGIA)

(INICI)


 

TECNOLOGIA

 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

WEBS INTERESSANTS


 

MATERIALS DE CONSULTA DE LA BIBLIOTECA

 

(TORNAR A TECNOLOGIA)

(INICI)


 

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

 (TORNAR A TECNOLOGIA)

(INICI)


 

WEBS INTERESSANTS

 

(TORNAR A TECNOLOGIA)

(INICI)


 

BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE BARCELONA

En aquest apartat teniu una llista de totes les biblioteques públiques de Barcelona perquè sapigueu on dirigir-vos per completar la cerca d'informació.

B. P. Francesc Candel

Adreça: Mare de Déu de Port, 363
Telèfon: 934320199
E-mail: b.barcelona.fc@diba.es
Districte: Sants-montjuic
Codi postal: 08038

B. P. Francesca Bonnemaison

Adreça: Sant Pere Més Baix, 7
Telèfon: 932680107 / 933106401 (fax)
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Districte: Ciutat Vella
Codi postal: 08003

B. P. Mercè Rodoreda

Adreça: Camèlies, 76*80
Telèfon: 934353170 / 934552029 (fax)
E-mail: b.barcelona.mr@diba.es
Districte: Horta-Guinardó
Codi postal: 08024

Bib. Púb. Pere Vila

Adreça: Pg Lluís Companys, 18
Telèfon: 933009258 / 933009258 (fax)
E-mail: b.barcelona.pv@diba.es
Districte: Ciutat Vella
Codi postal: 08018

 

Bib. Púb. Sant Martí de Provençals

Adreça: Selva de Mar, 215
Telèfon: 933089793
E-mail: b.barcelona.smp@diba.es
Districte: Sant Marti
Codi postal: 08020


Bib. Púb. Sant Pau i Santa Creu

Adreça: Hospital, 56
Telèfon: 933020797 / 933179492 (fax)
E-mail: b.barcelona.spsc@diba.es
Districte: Ciutat Vella
Codi postal: 08001

Biblioteca Pública Antoni Julià de Capmany

Adreça: Torrent de l'Olla, 219
Telèfon: 932187855
E-mail: b.barcelona.ajc@diba.es
Districte: Gracia
Codi postal: 08012

Arxiu Històric de la Ciutat - Biblioteca

Adreça: C Santa Llúcia, 1
Telèfon: 933181195
E-mail: ardiaca_biblioteca@mail.bcn.es
Districte: Ciutat Vella
Codi postal: 08002

 

Biblioteca Clarà

Adreça: Doctor Carulla, 22*24
Telèfon: 932801547 / 932053274 (fax)
E-mail: b.barcelona.cl@diba.es
Districte: Sarria-sant Gervasi

 

Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró

Adreça: Àngel Marquès, 4*6
Telèfon: 934270747
E-mail: b.barcelona.m@diba.es
Districte: Horta-guinardo
Codi postal: 08035

 

Biblioteca Popular Mossèn Clapés


Adreça: Pl Mossèn Clapés, 20
Telèfon: 933452775
Web: www.fundacio.lacaixa.es
Districte: Sant Andreu

 

Biblioteca Popular Sant Antoni


Adreça: Rda Sant Antoni, 3, entl
Telèfon: 934416856
Web: www.fundacio.lacaixa.es
Districte: Eixample

Biblioteca Popular Torre Baró


Adreça: Av Rasos de Peguera, 6*8
Telèfon: 933594112
Web: www.fundacio.lacaixa.es
Districte: Nou Barris

Biblioteca Pública Arús

Adreça: Pg Sant Joan, 26
Telèfon: 932325404 / 932318341 (fax)
E-mail: arus@bpa.es
Web: http://www.bpa.es
Districte: Eixample

 

Biblioteca Pública Barceloneta-La Fraternitat

Adreça: Comte de Santa Clara, 8*10
Telèfon: 932253574 / 932255068 (fax)
E-mail: b.barcelona.b@diba.es
Districte: Ciutat Vella
Codi postal: 08003

 

Biblioteca Pública Can Rosés

Adreça: Deu i Mata, 57
Telèfon: 934191929 / 934390268 (fax)
E-mail: b.barcelona.cr@diba.es
Districte: les Corts
Codi postal: 08029

Biblioteca Pública Canyelles

Adreça: Rda Guineueta Vella, 32*34
Telèfon: 932749474 / 934281969 (fax)
E-mail: b.barcelona.c@diba.es
Districte: Nou Barris
Codi postal: 08042

Biblioteca Pública Infantil Juvenil Lola Anglada

Adreça: Rocafort, 236
Telèfon: 934394190
E-mail: b.barcelona.la@diba.es.
Districte: Eixample
Codi postal: 08029

 

Biblioteca Pública Joan Miró

Adreça: Vilamarí, 61
Telèfon: 934263532 / 934234906 (fax)
E-mail: b.barcelona.jm@diba.es
Districte: Eixample
Codi postal: 08015

 

Biblioteca Pública Les Roquetes

Adreça: Pla de Fornells, 31
Telèfon: 933596527 / 933596527 (fax)
E-mail: b.barcelona.lr@diba.es
Districte: Nou Barris
Codi postal: 08042

 

Biblioteca Pública Miquel Llongueras

Adreça: Riera Blanca, 1*3
Telèfon: 934493107 / 934480195 (fax)
E-mail: b.barcelona.ml@diba.es
Districte: les Corts
Codi postal: 08028

 

Biblioteca Pública Nou Barris

Adreça: Albert Einstein, 2*4
Telèfon: 932914850 / 932914851 (fax)
E-mail: b.barcelona.nb@diba.es
Districte: Nou Barris
Codi postal: 08042

Biblioteca Pública Poble Sec - Francesc Boix

Adreça: Blai, 34
Telèfon: 934430105 / 934414752 (fax)
E-mail: b.barcelona.ps@diba.es
Districte: Sants-Montjuic

 

Biblioteca Pública Ramon d'Alòs-Moner

Adreça: Rbla Prim, 87*89
Telèfon: 932663936 / 932070457 (fax)
E-mail: b.barcelona.ram@diba.es
Districte: Sant Martí
Codi postal: 08019

 

Biblioteca Pública Sofia Barat

Adreça: Girona, 64
Telèfon: 932317767 / 932451266 (fax)
E-mail: b.barcelona.sb@diba.es
Districte: Eixample
Codi postal: 08009


Biblioteca Pública Torre Llobeta

Adreça: Santa Fe, 2 Bis
Telèfon: 933585614 / 933585711 (fax)
E-mail: b.barcelona.tl@diba.es
Districte: Nou Barris
Codi postal: 08031

Biblioteca Pública Vapor Vell de Sants

Adreça: Ptge Vapor Vell, 1
Telèfon: 934097231 / 934118296 (fax)
E-mail: b.barcelona.vv@diba.es
Districte: Sants-montjuic
Codi postal: 08028

Biblioteca Pública Vila de Gràcia


Adreça: Torrent de l'Olla, 104
Telèfon: 932847790 / 932847518 (fax)
E-mail: b.barcelona.vg@diba.es
Districte: Gracia
Codi postal: 08012

 


 

LLISTA DE TREBALLS DE RECERCA

Clica sobre el títol del teu treball i accediràs als recursos que hem seleccionat.

Adopció
Aeròbic, l'
Anàlisi comparatiu del disseny de moda actual i el dels anys 60
Animació en plastilina
Anorèxia
Arquitectura mossàrab inspirada en l'Alhambra
Art dels graffitis, L',
Art i psicologia (2 categories)
Bandes sonores, les (2 categories)
Batalles a l'Edat Mitjana, les
Biografia d'Adolf Hitler: història del nazisme (2 categories)
Biografia de Vincent van Gogh

Budisme
Canal 33
Carnaval venecià, el
Cinema fantàstic
Cinema gòtic
Civilització egípcia
Com ensenyar a tocar el piano a un cec?
Conquesta de l'Amèrica Llatina, la
Construcció d'una vivenda
Cooperatives de treball social
Creació d'un programa informàtic
Curtmetratge en 3D, el
Derivades
Desenvolupament del disseny del Seat Ibiza (2 categories)
Diabetis
Disseny gràfic
Disseny i confecció d'estores orientals
Disseny i producció d'un joc de rol a través d'internet

Drogues
Edat Mitjana: el Feudalisme
Edificis de Barcelona
Egipte: mitologia i creences
"El Mur" de Pink Floyd
Electricitat i el magnetisme, l'
Energies renovables

Estudi del dibuix d'animals o persones i art efímer
Evolució de la Cerdanya al segle XX.
Evolució dels aparells per fotografiar i anàlisi dels dissenys de Bauhaus
Flamenc i rumbes
Geishes japoneses

Globalització
Goril·les
Graffiti
Gravetat, la
Hipòtesis alternatives al VIH-SIDA

Història de l'estètica
Història de la joieria
Història del basquetbol
Influència dels astres sobre les persones, la (2 categories)
Influència dels Jocs Olímpics de Barcelona '92 en l'evolució urbanística de Barcelona (2 categories)

Influència social de la publicitat (2 categories)
Integració de la moda en el mon de Barbie
Interpretació dels somnis, la
Joves i les drogues, els
Lorca
Luther Blisset
Manga, el
Marihuana: influència en la sanitat, legislació
Matemàtiques: la divina proporció
Microorganismes que ens envolten, els

Moda minimalista
Modernisme: arts gràfiques
Mòmies, les
Nens de la Guerra Civil, els
Nens petits amb síndrome de Down, els
Persones i art efímer
Por, la
Programa informàtic del càlcul d'assegurances
Punk: música i moviment social
Quines van ser les causes de l'ascens al poder dels nazis?
Realitat de la ciència ficció, la
Relació entre l'home i el medi ambient
Religió en una societat racional i civilitzada
Rituals, creences i simbologia religiosa a l'antiga Grècia
Sagrada Família, la
Setè art, el
Síndrome de Down, la
Somnis, els
Tècniques de venda en el màrketing
Tolkien i les seves obres més importants
Tossa de Mar
Tòtem com a art, el
Trastorns psicològics
Tunning (cotxes remodelats)
Vampirs
Vida artística de Hitler
Vida de Chillida
Visió històrica dels efectes de la societat sobre el cinema (2 categories)
Vida i obra d'Antoni Tàpies
Vida i obra de Simone Weil
Visió tècnica del futbol de Johan Cruyff
(2 categories)

 

(INICI)