CRÈDIT JOCS MÓN

Al llarg del crèdit variable Coneguem formes de jugar d'arreu del món tenim a disposició tot un seguit d'eines i institucions que poden fer molt més atractiva la matèria, alhora que ajuden a trencar el ritme quotidià de classe i resulten molt motivadores pels alumnes. Entre aquestes cal destacar la Ludoètnia que SOS Racisme ofereix gratuïtament amb conveni amb el departament de Benestar Social.

La dinàmica d'aquest taller és molt senzilla. La ludoètnia presenta més de vint plafons amb imatges de jocs i joguines de diferents indrets del món, localitzant-los en un mapa, explicant com s'hi juga i els materials amb què es sol construir. A partir d'aquesta observació, el monitor va explicant diferents jocs d'aquests fent reflexionar a l'alumne que el joc no és patrimoni de ningú, ans de tothom.

 

Presentació jocs Patol i Chausar Awalé
Presentació jocs
Patol i Chausar
Awalé
Alquerque Dames Hus
Alquerque
Dames
Hus
Caroms Ou-moul-ko-no Jenga
Caroms
Ou-moul-ko-no
Jenga
Awithlaknannai Cames xineses Chausar
Awithlaknannai
Dames xineses
Chausar