NOTES

  1. Descripció del treball de recerca fet pel mestre
  2. Agraïm la col.laboració per haver-nos acompanyat i haver-nos donat explicacions i informat a: Antonio Carim i Sonadelles (69 anys), Jaume Poquet (59 anys), Joan Miró (78 anys), Josep Vila (85 anys), Jordi Castellví (53 anys), Josep M Pros (48 anys) i la Carolina Porta (29 anys).
  3. Si esteu interessats en disposar de les "Fitxes: Construccions en pedra seca" - hi ha 6 models de fitxa que es van entregar als alumnes per fer el treball -, contacteu.
  4. Mapa geológico de España, E. 1:50.000, Flix - n 444 (32-17) -. Edita Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Ministerio de Indústria y Energia, Madrid 1979.
  5. Mapa geológico de España, Op. cit.

  6. Mapa geológico de España, Op. cit.
  7. Veure la bibliografia referent a Josep GIRONÈS DESCARREGA i Miquel SUBIRATS VILLALBÍ
  8. Josep GIRONÈS i DESCARREGA: "Lart de la pedra en sec a les comarques de Tarragona" pàgina 115.